« Back to Glossary Index

Proces plánování kontinuity činností, který diskutuje dílčí rizika ohrožující plynulost fungování organizace definuje kromě kategorizace jednotlivých rizik a způsobů omezování jejich vzniku nebo vlivu také komplexní strategii řešení krizových situací. Plán je určen k předcházení krizí, resp. úspornému řešení potíží a rychlému návratu společnosti do normálního chodu. Nezbytnou součástí plánování je identifikace krizových událostí, které mohou ohrozit chod organizace, analýza pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu na fungování společnosti. Nejdůležitější etapou je vytvoření strategie obnovy chodu společnosti a pravidelné revize plánu včetně praktických nácviků řešení dílčích krizových situací.