« Back to Glossary Index

Poskytování služeb softwarových aplikací – forma outsourcingu IT; zákazník nekupuje aplikaci, ale pouze platí licence za její používání. Aplikace jako taková je provozována na infrastruktuře poskytovatele a zákazník k ní přistupuje přes internet, zpravidla přes webové rozhraní. Poskytovatel kompletně zodpovídá za správu aplikace (provoz, zálohování dat, údržbu) a za rozvoj aplikace (její povýšení na nové verze).