Další společné setkání členů Sekce FM poskytovatelů

Budeme pokračovat v započaté diskuzi z minulé schůzky na téma:

  • Forma setkávání
  • Definice FM poskytovatele
  • Key stories
  • Výměna zkušeností na dané téma

Za Představenstvo IFMA CZ: Petra Misterková

Moderace:  Jiří Porteš – člen IFMA CZ

Registrace: milena.machova@ifma.cz