Národní konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb II – MVP BIM 2022 se koná ve dnech 9. – 10. 2. 2022 na ČVUT v Praze a je určena pro vedení krajů, měst, obcí a pro stavební úřady. Konferecne se věnuje i tématům určeným pro širší odborou veřejnost a reaguje na aktuální dění v ČR.

Členové IFMA CZ mohou uplatnit 50% slevu na vložném (že jste členy IFMA CZ uveďte při registraci do poznámky).

Témata seminářů jsou následující:

  • Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022 a vlastnické vztahy k nemovitým věcem
  • BIM pro investory
  • PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa ČR

Kulaté stoly budou probíhat na témata:

  • Rozvojové projekty energetické infrastruktury
    Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČEPS, ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce) v rámci kulatého stolu povedou širokou diskusi se zástupci Svazu měst a obcí ČR a vrcholnými zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK na téma současných a připravovaných rozvojových projektů a následně překážek, vzájemné interakce a koordinace při jejich řešení.
  • Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury
    diskuse mezi zástupci Ministerstva dopravy ČR, MPO ČR, MMR ČR, Státního fondu dopravní infrestrukury, Hospodářské komory, Svazu měst a obcí ČR, Česká agentura pro standardizaci a na druhé straně Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest ČR.

Konference proběhne hybridní formou (prezenčně i on-line – dle výběru účastníka).

Další nformace o konferenci a podrobný program naleznete zde.