Příprava nového zákona o kybernetické bezpečnosti vyvolala oprávněný zájem řady subjektů, jichž se bude týkat. AGA na to reaguje přípravou kulatého stolu k tomuto tématu a někteří z členů AGA poslali své náměty a dotazy. Protože se seminář uskuteční až v září 2023 můžete pokračovat v zasílání. 

Již dne 29.6.2023 v 16 – 18hodin pořádá Český institut manažerů informační bezpečnosti prezenčně či on-line, seminář Business Continuity Management a Cyber Security.

Možnost přihlášení: https://www.cimib.cz/kalendar/52/business-continuity-management-a-cyber-security/