Valná hromada profesní asociace IFMA CZ vybírala na svém jednání 21. 4. 2022 nové členy Dozorčí rady pro období 2022 – 2024.

Z pěti nominovaných byli zvoleni tito noví členové:

Michal Bavšenkov – předseda

Jan Pacovský – člen

Tomáš Polák – člen

BLAHOPŘEJEME!

Jednání se konalo v OREA Hotelu Angelo v Praze na Smíchově.