Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a naše profesní asociace IFMA CZ uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti facility managementu a návrh pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy

Celý obsah dokumentu najdete v příloze

Memorandum ČAS IFMA CZ