Dobrý den všem členkám a členům našeho spolku!

Rád bych úvodem poděkoval nadpoloviční většině členské základny, která mi svěřila na další (a poslední) 2 roky pozici prezidenta české pobočky.

Jakkoli by to mohl být obraz činnosti nejen mé, ale celého minulého Představenstva, které z 80 % pokračuje se mnou nadále, podstatné však pro nás všechny bude pohled dopředu na to, kam bych chtěl pozici IFMA CZ posunout vpřed.

Jednou z hlavních oblastí je prezentace a propagace oboru FM navenek. Nejen prostřednictvím MPO, MMR, HK ČR, ale i přímým aktivním marketingem do celého českého podnikatelského prostředí. Paradoxně doznívající pandemie COVID-19 v mnoha oblastech zviditelnila důležitost facility managera (realizace business continuity plánů, realizace nastavení vládních opatření), avšak v klasifikaci zaměstnání ČSÚ stále neexistujeme… Post covidová doba bude opětovně velmi zajímavá pro správu budov, jelikož mnoho CFO bude hledat rezervy nejdříve v noncore business oblastech, kam správa budovy náleží.

Mám radost, že se v posledním půlroce aktivně rozeběhly činnosti všech sekcí (klientská, poskytovatelů, konzultantů, CAFM/IT i akademická). Snad ukončení videokonferencí/meetů/zoomů v následujícím čase nebude mít vliv na počet jejich účastníků. Komunikace a sdílení zkušeností členů je základní přidaná hodnota členství IFMA. Chci tyto aktivity maximálně podporovat, výstupy z jednotlivých sekcí už brzy budou vidět na aktualizované podobě webu. Web prochází obměnou, čerstvě vybraná Redakční rada má zájem zvýšit frekvenci prezentování zajímavých témat FM nejen z ČR, aktuálně již hledáme interní editorku se zkušenostmi v FM.

Další oblastí významného zájmu IFMA CZ je podpora vzdělávání. Jsem rád za každý plně obsazený kurz FM či plnou aulu studentů některé z VŠ, které předměty FM vyučují. Bohužel poslední rok byl ovlivněn distanční výukou, bez reálných exkurzí, bez možnosti networkingu mezi studenty a případnými zaměstnavateli. Nejmladší sekce – akademická bude potřebovat podporu seniorních facility managerů IFMA CZ, ať už formou externích přednášejících, zadavatelů diplomových prací, prezentací FM jako takové či nabídkou pracovních míst pro čerstvé absolventy. Tato investice je sice dlouhodobá, ale výchova našich následovníků tímto je!

Poslední, ne nevýznamný cíl, který bych rád rozvinul, je zvýšení aktivního spolkového života. Pokud se vše podaří, uspořádáme letos poprvé 3 webináře z různých oborů FM (postCOVID-19, IoT technologie, LIFE CYCLE BIM od projektu k reálné údržbě). Týden Facility managementu snad proběhne v klasickém režimu, zájem členů o setkání po 2 letech je obrovský, snad se nám podaří řádně oslavit 20 let založení v roce jedenadvacátém. Chceme se vrátit po vzoru měsíčních snídaní v Praze k setkání u oběda či večere v Brně, Ostravě i jiných městech s členskou základnou IFMA.

Těším se na setkání s každým z vás

Ing. Jiří Knap – IFMA CZ prezident