Historie

1978

Prvním krokem k formování specializovanější společnosti byl učiněn v prosinci 1978, kdy společnost Herman Miller Research Corp. pořádala v USA konferenci na téma “Facility Influence on Productivity”.

Na této konferenci se setkali tři zakladatelé budoucí IFMA. Georg Graves z Texas Eastern Transmission Corp., Charles Hitch z Manufacturer’s Bank v Detroitu a David Armstrong z Michiganské Státní University vyjádřili potřebu organizovat FM odborníky z privátní sféry.

„Kancelář se měnila a my jsme byli vyzývání o pomoc při její změně. Čelili jsme problémům, se kterými jsme se dříve nesetkali a neměli jsme proto připraveno žádné řešení. Neexistovaly žádné školy a neměli jsme ani žádnou asociaci, ve které by si její členové mohli předat své zkušenosti. Potřebovali jsme se sejít a společně řešit problémy, definovat profesi a získat důvěru v organizacích. To je část důvodů, které nás svedly dohromady.“

1980

V květnu 1980 uspořádal Georg Graves setkání v Houstonu s cílem založit formální organizační základnu pro asociaci facility managementu. Na konci tohoto setkání měla nová organizace, známá jako National Facility Management Association (NFMA), svou ústavu a své předpisy, dočasné úředníky a plány pro rozšíření v rámci USA.

1981

Krátce po další konferenci v následujícím roce 1981 bylo jméno asociace změněno na International Facility Management Association, aby se mohlo připojit i kanadské členství a růst nové organizace začal nabírat rychlost.

90. léta

Do Evropy dorazil Facility Management až počátkem 90tých let. První země, které tento obor na našem kontinentu zaznamenaly byly Velká Británie, Skandinávské země a Francie s Beneluxem. Německy hovořící země zaznamenaly tento obor až o 5 let později. První zemí zavádějící FM v postkomunistické zóně bylo Maďarsko.

2000

Česká pobočka IFMA vznikla v tomto roce zásluhou Ondřeje Štrupa, který se stal také prvním prezidentem IFMA CZ. V červnu téhož roku byla česká pobočka oficiálně představena na evropské konferenci ve Skotsku.

Současnost

Dnes má IFMA okolo 24 000 členů ze 104 zemí v rámci 135 poboček.

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz