Elektrická vozidla (EV) jsou pro budovy interagující se sítí to samé, jako je katalyzátor pro chemickou rovnici: posouvají je na další úroveň. Proč?

  • Elektrická vozidla jsou silnou vazbou mezi uživatelem a energií. Mají tendenci reflektovat hodnoty a ideály jejich majitele a stejně jako jiný osobní majetek ukazují, že částečně utváří lidské chování.
  • Při správném použití elektromobily výrazně snižují špičkovou poptávku po energii a zároveň uvolňují příjmy a přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu. Stejně jako všechny automobily jsou i elektromobily 95 % času zaparkované, což z nich činí baterie na kolech. Pokud se elektromobil nabíjí, když je čisté energie dostatek, a vybíjí, když je jí nedostatek, funguje jako distribuovaný zdroj energie (DER).
  • Při nesprávném využití rychle smažou veškerou snahu na snížení elektrické spotřeby, protože energii přímo hltají. Je to jeden z důvodů, proč elektrické nabíjecí stanice prodělávají peníze, když bez dostatečných baterií obsluhují uživatele, jejichž dopravní vzorec je nutí nabíjet během nejvyšších cen energie.

Majitelé elektrických vozů jsou prozumenti. V kontextu obchodování s čistou energií je prozument entitou, která energii dodává i kupuje. Majitel elektromobilu se stává prozumentem, pokud nabíjí baterie elektromobilu v době, kdy je energie z obnovitelných zdrojů dostatek, a následně ji dodává ostatním uživatelům.

Elektromobily zvyšují potenciál nemovitosti interagovat s rozvodnou elektrickou sítí. Diagram níže pro představu hodnotí různé scénáře v rámci sektoru nemovitostí od nejméně transformativních (1) do nejvíce transformativních (12), každý další scénář staví na tom předešlém. Majitelům a provozovatelům budov může přijít jiná posloupnost událostí snazší. Na pořadí však nesejde, pokud začnete nahoře a budete postupovat až k základu pyramidy, tak se Vám podaří poskytnout maximum benefitů všem.

Nabíjení elektromobilů

Vše začíná u nabíjecí stanice.

Scénář první: Základní nabíjení

Majitel si svůj elektromobil nabije z elektrické sítě nemovitosti, tím se zvýší celková poptávka po elektřině. Majitel nemovitosti neovlivňuje jak, ani kdy se toto stane. Ať už je tato služba zpoplatněna či ne, tak se jedná o současně nejběžnější řešení.

Scénář druhý: Základní ovlivnění chování

Majitelé elektromobilů jsou povzbuzování k nabíjení v čase, kdy je to pro celkovou poptávku nejlepší. Toho lze dosáhnout pomocí indikátorů ceny, například sleva z poplatku za nabíjení, nebo jiné atraktivní benefity v době kdy je čisté energie dostatek.

Scénář třetí: Trasování uhlíkové stopy

Potřebujete znát přesnou uhlíkovou stopu Vaší korporátní flotily? Díky atributům elektromobilů lze získat úplný přehled (intenzita, čas, lokace, cena) o spotřebě energie a tyto data poté snadno převádět do svých ESG reportů.

Scénář čtvrtý: Zelené nabíjení

Sledujte a zveřejňujte množství elektřiny dodávané do elektromobilů. Čím dál více lidí je ochotno za toto zaplatit, protože pro většinu je to hlavní důvod pro vlastnění elektromobilu; motivace, která se zvýrazňuje pouze tam, kde existují organizační závazky k opatřením v oblasti klimatu (například závazky k nulovým emisím nebo energiím osvobozených od uhlíku), protože uhlíkové emise vozidel spadají do třetí kategorie uhlíkových emisí.

Představme si, že by si spotřebitel u nabíjecí stanice mohl zvolit zdroj energie, stejně jako si na benzínce volíme třídu paliva. A nyní si představme volbu mezi několika obnovitelnými zdroji – zdaleka i zblízka, solárními, větrnými, vodními, geotermálními a komunitními nebo komerčními solárními – kdy má zákazník možnost napřímo peněžně podpořit jím preferovaný zdroj. Teď si dopad takových možností znásobme celými flotilami elektromobilů nadnárodních korporací. To dělá z elektromobilů pravou super schopnost.

Scénář pátý: Zelené nabíjení + certifikáty obnovitelné energie (REC)

Pokud je výroba energie z obnovitelných zdrojů omezená, mohou Facility Manageři nabídnout řidičům elektromobilů možnost doplnit si na místě certifikáty na obnovitelnou energii na 100 % čisté nabití.

Chcete Uber poháněný ze sta procent obnovitelnými zdroji?

Začínají se objevovat iniciativy hodnocení a odměňování řidičů síťových dopravních společností na základě provozních emisí jejich vozidla. Specificky Green Future program společnosti Uber poskytuje svým řidičům v Kanadě, Evropě a Severní Americe zdroje v hodnotě 800 miliónů dolarů, aby jim pomohla s přechodem na elektromobily do roku 2025.

Scénář šestý: Nabíjení s podporou baterií

Díky instalování baterií do své nemovitosti mohou organizace dodávat více zaručeně čisté energie po celý den a otevřít tak nové cesty k ziskům.

Scénář sedmý: Zpeněžení kreditů „zeleného nabíjení“

Tam, kde existují, mohou správci zařízení odemknout další zdroj příjmů zpeněžením příležitostí k čistému nabíjení elektrických vozidel. Například Kalifornie vydává kredity na nízkouhlíkové palivo (LCFS), které mohou generovat příjmy za pravidelně používaný osobní automobil a více než 10 000 dolarů ročně za nákladní automobil. Zvažte automatizaci tohoto těžkopádného procesu pomocí softwaru.

Obousměrné nabíjení

Setkání obousměrného nabíjení elektromobilů a inteligentního softwaru nabízí mnoho nových možností.

Scénář osmý: Elektromobily jako nouzové zdroje

Elektromobily napojené do sítě nemovitosti mohou sloužit jako nouzové zdroje energie. Místo investování do diesel agregátů a jiných uhlíkově intenzivních zařízení, se můžeme rozhodnout aktivovat vlastní i návštěvnickou flotilu elektromobilů jako nouzový zdroj, elektromobily při potřebě vybijí své baterie přímo do sítě nemovitosti za cenu, která vyhovuje všem a při zachování dostatečného nabití baterie pro dopravení majitele vozidla domů. S tím, jak se elektromobily množí a trh přechází na plně elektrickou budoucnost si můžeme snadno domyslet hodnotu tohoto scénáře pro kritické provozy, jako například nemocnice.

V2X znamená vozidlo ke všemu (komunikace vozidla s okolím, pozn. překl.). Zahrnuje několik případů užití, například vozidlo k domu (V2H), vozidlo k budově (V2B) a vozidlo k síti (V2G).

Scénář devátý: Elektromobily k řízení poptávky

Elektromobily se stanou běžnou pákou řízení poptávky. Představte si, že kino během svého odpoledního promítání platí svým zákazníkům za vybití baterie jejich elektromobilu do své sítě (samozřejmě při zachování nabití na cestu domů). Nyní si představte si, jak užitečné to může být pro zařízení s omezené na generování energie na místě, kde však zákazníci parkují delší dobu, například pro letiště.

Scénář desátý: Elektromobily a P2P

Peer-to-peer obchodování s energií mezi uživateli v rámci nemovitosti nebo areálu, abychom plně využili uhlíkový a finanční potenciál elektromobilů. V tomto případě se mohou majitelé elektromobilů rozhodnout, že čistou energii uloženou ve svých bateriích dají na prodej v rámci své místní energetické komunity, např. když vědí, že v době odběrové špičky nevyjedou ven.

Scénář jedenáctý: Elektromobily a věrnostní P2P

Představte si, že byste čistou energii uloženou v akumulátoru elektromobilu přeměnili přímo na zboží a služby. Představte si, že byste při nakupování v obchodě vydělávali peníze, které máte v tomto obchodě rovnou možnost využít nebo na dovolené získávali letištní poukázky. Obousměrné nabíjení může z každého elektromobilu udělat zdroj plynulých finančních prostředků, výhod, zboží a služeb.

Případová studie

Carlton United Breweries: Peer-to-beer

Čistá elektrická energie se stává zdrojem zboží a služeb. Největší pivovar Asahi na jižní polokouli chtěl vyrábět uhlíkově neutrální pivo, ale nebyl schopen vyrábět dostatek elektřiny na místě. Místo aby se zapojil do smluv PPA, získává přebytečnou solární energii od svých domácích zákazníků a platí jim pivem! Ke každému účastníkovi přijede dodávka a vyloží tolik beden piva, kolik zákazník touto bezhotovostní výměnou získal. Toto řešení je funguje díky řešení SaaS, které zajišťuje sledování, dohledávání a obchodování s energetickými a ekologickými komoditami v reálném čase.

Nejenže se z toho stala marketingová kampaň, která z 99 % financuje samu sebe – sen každého marketéra – ale během několika měsíců vydělala více než 3 miliony australských dolarů v zasloužených (tedy bezplatných) médiích.

Scénář dvanáctý: V2G

V2G je zkratka pro vehicle to grid (známá také jako car to grid) a popisuje řešení, kdy se baterie elektromobilu vybíjí do sítě. Nemovitosti mohou vydělávat na prodeji energie do sítě v době špičky, což pomáhá vyrovnávat přirozené výkyvy ve výrobě a spotřebě energie a zároveň vydělává několikanásobek částky, která se obvykle platí za kWh. Jedná se o službu flexibility sítě; zdroj příjmů potenciálně otevřený všem DER.

Tyto scénáře ukazují, jak silný vliv mají elektromobily na urychlení přechodu celého systému na budoucnost čisté energie. Chcete-li odemknout všechny výhody, začněte nahoře a postupujte dolů, jak jen to půjde. Tím, že se organizace budou dívat na elektromobil jako na distribuovaný zdroj energie, mohou získat výhody nad rámec snížení emisí uhlíku; mohou zkrátit dobu návratnosti o rok, dosáhnout smysluplné změny chování a zvýšit loajalitu zákazníků.

Z článku Grid-Interactive Buildings, Electric vehicles, Batteries on wheels – Elena Bondareva (FMJ IFMA May/June 2022), přeložil David Domalíp