Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management. Ve spolupráci s IFMA CZ

Práce na Datovém standardu staveb, který je společným digitálním jazykem při využívání metody BIM, rychle postupují. Memorandum o spolupráci podepsané českou odnoží International Facility management association (IFMA) a Českou agenturou pro standardizaci znamená zintenzivnění vzájemné spolupráce na přípravě části DSS určeného pro Facility Management a také pasportizaci staveb.

Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst

ZDE