Konference

Mezinárodní konference IFMA CZ s mottem „facility“ se bude konat ve velkém sále FAST v době od 9:00 do 17:00 hodin a můžete se těšit na skladbu zajímavých přednášek z FM oblastí

Po oficiálním zahájení slovy prezidenta asociace, reprezentantů VŠB TU FAST a společností, které udělili letošnímu ročníku záštitu, se dozvíme, co nového v oblasti FM v Evropě a globálním měřítku a také v kontextu situace našeho národního hospodářství.

2S I. Bartoňová-Pálková

3S L. Paemen

Pokračovat budeme přednáškami:
Budoucnost digitalizace a empatická budova
Inteligentní budovy Tririga Business case
Tvorba hodnoty pro zákazníka
Technické aspekty osvětlovacích soustav a návrh osvětlení v návaznosti na platné normy ČSN
Digitalizace v úklidu = náklady pod kontrolou
Miesto projektového manažmentu vo FM

Příliv informací přerušíme přestávkou na oběd, aby všichni posluchači na chvíli vydechli a nabrali síly na další přísun novinek. Budou to:

Rozšíření řídících činností FM týmu o měkké služby
Smart City – je chytré město opravdu inteligentní?
Požární bezpečnost s využitím digitálního modelu budovy
O FM a městech a využívání systémů
Panelová diskuze na téma: Chytré kanceláře v moderním městě 
Zkušenosti českého krajánka v qatarském Doha
Optimalizace provozu TZB pomocí metod umělé inteligence
BIM – facility management – Smart City
Facility City – využití grafického informačního systému pro správu města
Výhody a úskalí projektů smart building v rámci automatizace systémů řízení majetku
Příběh jednoho BIM projektu
Praktické využití BIM dat pro správu pasportu a podporu FM procesů
Zavádění BIM na VŠB TU Ostrava
Přínosy BIM modelu pro FM
Výstavba nových pavilónů UHKT v režimu BIM
Po ukončení této náročné části – přibližně v 17:00 hodin – bude krátká pauza a úterní program pak pokračuje společenským večerem, kde budou mít všichni hosté příležitost potkat známé i neznámé kolegy z oblasti FM u dobrého jídla, pití a v příjemné atmosféře.
Milena Machová, tel. 606 302 637, e-mail – milena.machova@ifma.cz