Představenstvo

Noví členové Představenstva IFMA CZ pro období 2019 – 2021 byli zvoleni ve čtvrtek 25. 4. 2019 na řádném zasedání Valné hromady.

Složení:

Jiří Knap – prezident

V FM službách pracuje více než 15 let, aktuálně na pozici COO CZ+SK pro SpS ve společnosti ISS Facility services. Vzdělání ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, obor automatizované systémy řízení.

jiri.knap@ifma.cz

Martin Kaleta – viceprezident

Vystudoval VŠB, Technickou univerzitu v Ostravě a navázal na ni ČVUT. Pracuje na pozici ředitele property a facility managementu CIMEX GROUP. Oblasti FM se věnuje již od dob svých studií, při kterých se současně pohyboval v prostředí facility managementu a developmentu nákupních center. V posledních letech se také zabývá strategickým směřováním FM a jeho restrukturalizací. Aktuálně zastává pozici ředitele společnosti Arridere s. r. o.

martin.kaleta@ifma.cz

Jana Malíková – tajemnice

Je jednatelkou společnosti Tafira FM s.r.o., v oboru FM pracuje již řadu let. Od počátku své kariéry působí v technických pozicích. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství.

jana.malikova@ifma.cz

Tomáš Prokeš – pokladník

Od února letošního roku vede pracovní skupinu Koncepce BIM v České agentuře pro standardizaci. Zaměřuje se především na synergické efekty ve FM s důrazem na bezpečnost provozu a jejím propojení na strategické cíle a optimalizaci procesů v partnerských organizacích. Jako člen Představenstva IFMA CZ se zasadil o vznik Sekce FM konzultantů a v současnosti ji i řídí.

tomas.prokes@ifma.cz

Petra Misterková – členka

Působí v oblasti FM téměř deset let, v současné době se prostřednictvím své vlastní společnosti VERDERA Consulting s.r.o. věnuje poskytování poradenství v rámci projektového řízení, strategického a provozního řízení v propojení FM, energetiky a smart city služeb. Externě spolupracuje se společností CENTR GROUP – HOLDING s.r.o. a společností OTIS a.s. V roce 2017 získala titul Podnikový právník roku v oblasti občanského práva.

petra.misterkova@ifma.cz

Zdeněk Březina – člen

Pracoval v několika společnostech působících v oblasti facility managementu a investiční výstavby. Největší část dosavadního profesního života spojil s restaurační společností AmRest, kde vystřídal různé pozice v oblasti facility managementu v ČR i zahraničí. Aktuálně působí na pozici Facility & Asset Management Director pro střední a východní Evropu

zdenek.brezina@ifma.cz

Tomáš Michna – člen

Pracuje jako Senior manager Facility and services ve společnosti innogy Česká republika, a. s., s orientací především na řízení procesů. Vedl několik projektů outsourcingu služeb FM v souladu s mezinárodními standardy FM v mezinárodních společnostech. Má široké znalosti řízení pronájmu kanceláří a maloobchodní prostor.  

tomas.michna@ifma.cz

Miroslav Pergler – člen

Přes 12 let zkušeností v oblasti FM jako projektový manažer, technický ředitel, FKAM manažer a další. V současné době provozní a FM ředitel Kongresového centra Praha, a. s.

miroslav.pergler@ifma.cz

Daniel Rubricius – člen

Pracuje jako ředitel útvaru FAM Buildings ve společnosti ČSOB, a. s., kde působí od r. 2003 a má na starosti komplexní FM objektů Skupiny ČSOB včetně Kampusu ČSOB – sídla ústředí v Radlicích . Vystudoval ČVUT, Fakulta stavební, Obor pozemní stavby – statická a dynamická analýza konstrukčních systémů a Pražskou mezinárodní manažerskou školu při VŠE. 

daniel.rubricius@ifma.cz

Ondřej Štrup – člen

Ondřej založil v r. 2000 českou pobočku mezinárodní asociace IFMA a řadu let působil ve vedení této asociace, z toho 7 let na pozici prezidenta. Je nositelem několika Awards IFMA a IFMA CZ včetně mimořádné ceny za přínos celosvětovému rozvoji FM. Zastupuje Českou republiku v CEN/TC 348, je členem WG 7. Současně zastupuje Českou republiku i v ISO PC 251 a je garantem standardizace Facility a Asset managementu. Je rovněž členem Sektorové rady HK garantujícím sjednocení profesí v oblasti FM. 

ondrej.strup@ifma.cz

Milan Hampl – pastprezident

Vystudoval ČVUT – Fakultu stavební, kde také 17 let působil. Následovalo založení společnosti IKA DATA, s. r. o.,má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění Intenetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací. Ve společnosti IKA GROUP působí doposud na pozici jednatele.

milan.hampl@ifma.cz