Představenstvo

Představenstvo IFMA CZ pro období 2017 – 2019.

Milan Hampl

Milan vystudoval Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde také 17 let působil, poté následovalo založení vlastní společnosti IKA GROUP, spol. s r. o., kde působí na pozici jednatele. Je velkým fandou mnoha informačních systémů, má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění Intenetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Je autorem několika vysokoškolských skript, působí jako lektor výuky v rámci CISCO Network Academy ve spolupráci v Masarykovým ústavem vyšších studií. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací.

Martin Vojáček

Martin je absolvent Vysoké školy dopravy a spojů, Fakulta ekonomicko-provozní, má více jak 10ti letou praxi v oblasti Facility Managementu na vrcholových manažerských pozicích, a to jak na straně vlastníka majetku, tak na straně poskytovatele služeb. Za svojí profesní kariéru získal rozsáhlé praktické znalosti a dovednosti ve všech oblastech Facility Managementu, podpořené realizací řady významných projektů pro komerční segment i státní správu. Je členem dozorového orgánu komise EU pro diverzifikaci energetického majetku.

Martin Kaleta

Martin vystudoval VŠB Technickou univerzitu v Ostravě a navázal na ni ČVUT. Pracuje na pozici ředitele společnosti FM poskytovatele, která je členem investiční skupiny CIMEX GROUP, která se zabývá Real Estate a Hospitality businessem. Oblasti Facility Managementu se věnuje již 12 let od svých studií, při kterých se současně pohyboval v prostředí facility managementu a developmentu nákupních center. Po nástupu do skupiny CIMEX, si prošel všemi disciplínami FM (energetika, koncepce a nastavování tvrdých a měkkých služeb) až ke kompletnímu řízení oblasti ve skupině na straně klienta. V posledních letech, kdy reprezentuje poskytovatele FM, se také zabývá inovačními technologiemi zahrnující IoT, ICT, využítí dronů v FM apod. Jako člen představenstva IFMA CZ se zasadil o vznik sekce klientů, kterou 2 roky řídil.

Tomáš Prokeš

Tomáš od roku 2016 pracuje ve společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o. na pozici hlavního FM konzultanta. Zaměřuje se především na synergické efekty ve FM s důrazem na bezpečnost provozu a jejím propojení na strategické cíle a optimalizaci procesů v partnerských organizacích. Díky tomu má různorodé zkušenosti s procesním poradenstvím, včetně zavádění a optimalizaci CAFM a propojení na ERP či BI nástroje. V této souvislosti se zabývá i propojením Facility Managmentu na filozofii BIM (ikdyž spíše ve vnímání Building Information Management než-li ve dnes převažujícím vnímání Building Information Modelling). V tomto směru se zajímá především o standardizaci některých procesů, tak aby bylo v budoucnu možno negfrafická data z BIM modelů využít pro transparentní, bezpečnou a efektivní správu nemovitostí, včetně zjednodušení komunikace s úřady a dalšími zainteresovanými organizacemi. Jako člen představenstva IFMA CZ se zasadil o vznik sekce konzultantů a v současnosti ji i řídí.

Jana Malíková

Jana vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství. V současnosti je jednatelkou společnosti Tafira FM s.r.o., kterou rozvíjí od května roku 2016. Tato společnost poskytuje služby v oboru facility managementu a rovněž je zaměřena na poradenství ve oblasti FM, konkrétně na nastavování procesů v rámci iFM a FM v investiční výstavbě. V oboru facility managementu pracuje již řadu let od pozice provozní facility managerky pro Českou republiku ve společnosti Sodexo, přes 4,5 roku v roli ředitelky divize facility managementu ve společnosti AB Facility a.s. Od počátku své kariéry působí v technických pozicích.

Petr Glos

Petr se nasazování technologií GIS věnuje více než 25 let. Na Masarykově univerzitě vedl v letech 2002-1018 projekty pasportizace budov a technologií, jednotného systému pro řízení a monitoring technologií budov a integrace GIS s provozními systémy. Ve společnosti T-MAPY se zabývá nasazením a integrací GIS, BIM a FM.

Vladimír Peter

Vladimír vystudoval ČVUT Fakultu stavební – Obor pozemní stavby. Realitám a správě nemovitostí se věnuje od r. 1998. Má bohaté zkušenosti z oblasti FM, pracoval na různých pozicích, mj. jako broker, property manager, asset manager. Rozsáhlé odborné znalosti má rovněž se správou administrativních budov a shopping center a vším, co s jejich provozem souvisí. V současné době zastává pozici ředitele divize ve společnosti CENTRA, a. s.

Vladimír Svoboda

Vladimír vystudoval VUT v Brně – Fakulta stavební (konstrukce a dopravní stavby), dále pak STU v Bratislavě, Lancashire University v Prestonu (UK). Od r. 1994 pracuje ve společnosti INTERPLAN-CZ, s. r. o., kde sbíral zkušenosti při projektové a inženýrské činnosti při přípravě staveb, při projektovém řízení investičních projektů, při implementaci systému pro FM CAFM, dále pak konzultační činnosti v oblasti FM až po jednatele uvedené společnosti, kde působí doposud.

Ondřej Štrup

Ondřej založil v roce 2000 českou pobočku mezinárodní asociace IFMA a řadu let působil ve vedení této asociace, z toho 7 let na pozici prezidenta. Inicializoval a podílel se významně na přípravě světového kongresu IFMA v ČR v roce 2003. Je nositelem několika Awards IFMA a IFMA CZ včetně mimořádné ceny za přínos celosvětovému rozvoji FM, kterou obdržel v r. 2003. Zastupuje Českou republiku v CEN/TC 348, je členem WG 7. Současně zastupuje Českou republiku i v ISO PC 251 a je garantem standardizace Facility a Asset managementu. Je rovněž členem Sektorové rady HK garantujícím sjednocení profesí v oblasti FM. Přitom je i externím vyučujícím FM zejména na ČVUT.