Definice

Facility management má po celém světě mnoho různých definicí. Lze říci, že každý stát či region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují původní definici asociace IFMA, která říká, že facility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.

Nová celosvětová norma ISO 41000 „Facility management – systém řízení“ ve své části ISO 41011 však sjednotila facility management jako organizační funkci spojující lidi, místo a procesy v rámci vybudovaného prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti (myšleno organizace).

Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Cílem proto není pouhá úspora, ale zejména zvýšení produktivity celé organizace díky efektivnějšímu zajištění zázemí. Facility management má za úkol jim toto vše zajistit a to v podobě, která je:

  • nákladově optimální,
  • pro pracovníka nejpříjemnější,
  • legislativně a formálně regulérní,
  • ekologická a energeticky efektivní,
  • odpovídající firemním standardům.

Jednotlivé body tohoto výčtu se navzájem velice ovlivňují. Bohužel se jedná většinou o nepřímou úměru, což v praxi znamená, že facility manažer zodpovědný za proces facility managementu musí umět vyvážit jednotlivé složky tak, aby výsledek byl pro všechny složky optimálně přijatelný. Do konečného efektu je třeba zakalkulovat i velice nesnadně finančně vyjádřitelnou položku přirozeně přidané hodnoty zvýšeného výkonu pracovníka v příjemném a výkonnost podporujícím prostředí. Toto je pak skutečně nejvyšším cílem facility managementu.

Obecně lze říci, facility management je rychle rostoucím oborem zajišťujícím jednotné (integrované) řízení služeb uvnitř organizace.