Workshopy, semináře, konference

Plánované akce pro rok 2023

Přehled bude zveřejněn na začátku měsíce prosince 2022

 

„Drahé energie aneb Semtex ve FM“ – Pardubice

9. 11. 2022 – Univerzita Pardubice – Workshop v rámci programu Týdne Facility Managementu 2022

„Integrace BIM do CAFM“ – Olomouc

„Vyhrazená technická zařízení z pohledu FACILITY MANAGERA“ – Praha

„Datový standard staveb pro BIM a FM“ – Praha

ZÁKLADY FACILITY MANAGEMENTU

22. 9. 2021 (9:00 – 13:00)

Proč se přihlásit: 

Facility management již není pouhá správa budov. Obor řízení správy majetku se postupně rozšířil na komplexní systém řízení široké skupiny interních podpůrných služeb v organizaci (tzv. FM služeb). Základem byly a dodnes jsou služby zajišťující provoz a údržbu objektů a prostor ve kterých realizujeme naše pracovní či volnočasové aktivity. Tento soubor tak zvaných „tvrdých služeb“ byl však rozšířen o množství „měkkých služeb“, které zajišťují komfort pro organizaci a každého jejího zaměstnance či návštěvníka. Webinář Vás seznámí s novou koncepcí řízení těchto FM služeb v souladu s EU i světovými standardy a obvyklými praktikami.

Na co Vám webinář odpoví:

 • Máte kvalitně spravované nemovitosti?
 • Jak fungují služby uvnitř Vaší organizace?
 • Jak jsou organizovány?
 • Kdo je řídí a kdo zajišťuje?
 • Co je to facility management
 • Jaké služby spadají do facility managmentu
 • Jaké standardy FM jsou platné
 • Co tyto standardy obsahují
 • Jak změnit FM ve Vaší organizaci
 • Jak ušetřit a zároveň zvýšit výkon

Na co je webinář zaměřený: 

Webinář Vás seznámí s platnými facility management standardy EN 15221 a novým ISO 41000. Seznámí Vás s holistickým vnímáním oboru facility management. Seznámíte se s kořeny facility managementu i jeho posledními trendy. V rámci webináře získáte přehled o FM službách, které mohou být do systému facility management řízení zahrnuty. Facility management lze zajišťovat interně vlastními pracovníky (in-house), nebo nákupem (outsourcing). Jaký systém zvolit? Seznámíte se s riziky a přínosy obou forem. Krátce se seznámíte i s novou formou zavádění moderního integrovaného facility managementu do systému řízení organizací v souladu s ISO 41012. Absolvování tohoto webináře Vám dá základy pro pochopení jednoho z nejrychleji se rozvíjejícího odvětví hospodářství.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Cena: 1 900 Kč

REGISTRACE 

 

CAFM 3 – CAFM JAKO PODPORA FACILITY MANAŽERA 

05. 10. 21 (9:00 – 13:00)

Proč se přihlásit: 

V oblasti správy majetku, resp. facility managementu je nezbytné sledovat mnoho dat/informací. Přesto je tato oblast v mnoha organizacích softwarově značně podceněna. V úvodních webinářích jsme si osvětlili problematiku SW podpory facility managementu, jaké prostředky máme obecně k dispozici, ve druhém webináři jsme upřesnili problematiku kdy, kde a jak nalezneme správná data a jak s nimi můžeme nakládat. V tomto třetím webináři se zaměřujeme zejména na nejčastěji používaný software ve facility managementu, čímž je CAFM systém (Computer Aided Facility Management). Na světě i v ČR existuje mnoho těchto systémů, které mají mnoho společného. Přiblížíme si proto účel těchto systémů, způsob práce s těmito software, pro koho jsou určeny a co bychom od nich mohli očekávat. Významná část přednášky bude věnována krokům, které by měly předcházet výběru vhodného CAFM systému pro Vaši organizaci.
Pro členy IFMA CZ je webinář zdarma (že jste členy IFMA CZ uveďte při registraci do poznámky)

Na co Vám webinář odpoví:

 • Co znamená digitalizace a co digitalizace ve stavebnictví
 • Co jsou data, jaký je vztah mezi daty, informacemi znalostmi a moudry (wisdom).
 • Jaké jsou typy dat. Jaké operace jsou určené pro jednotlivé typy. Datové modelování.
 • Co je CAFM (Computer Aided Facility Managementu)
 • Základní specifikace CAFM (Computer Aided Facility Managementu)
 • Jaká data zpracovávají CAFM systémy. Kde se vezmou a jak se s nimi pracuje, jak se ukládají, spravují a prezentují.
 • Funkce CAFM. Vlastnosti CAFM, výběr CAFM
 • Platformy a architektury, On Premise, cloud a SAAS
 • Uživatelé CAFM – kdo, kdy a jak užívá a obsluhuje CAFM
 • Technické možnosti aplikací CAFM
 • Integrační vazby CAFM na okolní systémy společnosti/organizace
 • Alternativní programy k CAFM
 • Proces implementace CAFM systému dle zvolené platformy, grafická prezentace dat v CAFM:
 • GIS systémy, katastr nemovitostí, mapová data
 • Co jsou CAD systémy, k čemu se používají a jaké poskytují výsledky. CAD ve stavebnictví. Cesta k BIM
 • Životní cyklus ve stavebnictví, vývojové fáze, životní cyklus a transformace dat
 • Využití klasifikačních systémů a vybraných FM norem pro tvorbu normativní základny CAFM systémů značení a kódování prvků a jejich efektivní využití v CAFM systémech
 • Příležitosti a rizika spojená s implementací a užíváním CAFM

Na co je webinář zaměřený: 

Facility management je vnímán jako obor, který koordinuje a řídí širokou paletu podpůrných služeb v organizacích. Jeho základy stojí na správě budov a majetku. Pro kvalitní řízení FM služeb jsou nezbytná aktuální, úplná a smysluplná data (informace). Stěžejním systémem, který pomáhá facility manažerům zvládat tento náročný úkol jsou CAFM systémy (Computer Aided Facility Management). Webinář Vás seznámí s těmito programy, jejich podstatou, uplatněním. Současně však upozorní na rizika a nešvary, které jsou časté při jeho nasazení. CAFM systémy jsou určeny pro širokou škálu uživatelů, pro každého z nich však v jiné podrobnosti a uživatelské náročnosti, proto se dozvíte kdo, jak a kdy může tyto systému použít, kdo je za ně zodpovědný. Pro kvalitní funkci CAFM jsou potřebná použitelná, dostupná a aktuální data, proto se seznámíte i s tím kdo, kdy, jak a proč tato data do systému vkládá a jak jsou aktualizována. Pouze potřebná a používaná data jsou daty validními a poskytují tak podklady k rozhodování. Výsledkem je standardizace FM procesů a zvýšení efektivity FM procesů.

Lektor: Jan Talášek
Webinář je pořádán ve spolupráci s ICT sekcí IFMA CZ

Cena: 2 500 Kč (pro členy IFMA CZ je webinář zdarma – uveďte do poznámky při registraci)

REGISTRACE

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz