Jako i jiné oblasti, doznal i facility management a jeho FM služby zásadní vývoj a FM prošel za posledních téměř 20 let v České republice významným rozvojem. Zejména v povědomí manažerů a představitelů společností, firem i institucí. Přesto se stále můžeme setkat s lidmi, kteří na otázku: „Co je facility management?“ odpoví, že: „Přece správa budov…“. Stejně tak se stále setkáváme s lidmi, kteří používají slovního spojení „Integrovaný facility management“, což také svědčí o tom, že ne vždy byl facility management a FM služby pochopeny tak, jak se očekávalo od FM norem, které v Evropě i naší zemi byly začleněny mezi ostatní normativy služeb.

Svůj významný podíl na všeobecném povědomí o tomto relativně mladém obou má výchova a vzdělávání. Dnes se absolventi vysokoškolského vzdělávání a celé řady odborných kurzů počítají ve stovkách osob. Vždyť jen v akreditovaném kurzu pražského FM Institutu, jež na podzim loňského roku oslavil své desetiletí, absolvovalo na již více než 6 stovek posluchačů, z nichž si 4 stovky odnesli oficiální osvědčení akreditované Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže o odbornosti manažer v oboru facility management.

Aktuálně se česká pobočka celosvětové asociace Facility manažerů IFMA CZ zabývá právě i otázkami vzdělávání a přípravou podpory a úrovní zejména mimoškolních kurzů a odborných seminářů. Vedle těchto kurzů jsou také vysoce oceňovány vysokoškolské aktivity, kterými jsou zejména:

Výuka na Fakultě stavební VŠB – TUO v Ostravě, předměty ve 3. a 4. ročníku bakalářského studia na specializaci Facility management a dále pak i v 5. ročníku navazujícího magisterského studia předměty Informační modely budov a Facility management.

Výuka na ČVUT v Praze probíhá prostřednictvím předmětů Facility management na katedře ekonomiky řízení ve stavebnictví a dále pak předmětu Provozování a správa budov v bakalářském stupni a Příprava, realizace a provoz budov na magisterském stupni na katedře technologie staveb.

Výuka na VUT v Brně probíhá v předmětu Správa stavebného objektu, který od letošního roku bude nově zařazen do nového oboru Environmentálně vyspělé budovy, v rámci kterého budou předměty rozšířeny o Facility management a BIM a to na Fakultě stavební.
Na všech těchto vysokých školách lze také nalézt i předměty velmi blízce související s oborem FM a správou budov a majetku.

Je škoda, že výuka na Vyšší odborné škole v Chotěboři byla ukončena.

Každoročně velmi pestrou nabídku vzdělávání lze nalézt v odborných vzdělávacích kurzech, které pro veřejnost již řadu let připravují vzdělávací agentury a společnosti. Hledáte-li kurz s akreditací MŠMT ČR, vybrat si můžete v Praze kurz Facility management v FM institutu, určené především střednímu a vrcholovému managementu v oboru FM, které probíhají v jarním a podzimním běhu. Druhým akreditovaným kurzem je kurz Správa majetku a provoz budov v DTO CZ v Ostravě ve spolupráci s VŠB TUO, určená střednímu managementu a výkonným pracovníkům, který pravidelně zahajuje v září každého roku.

Neakreditované, nicméně časově kratší a rovněž na vysoké odborné úrovni pořádané kurzy, připravuje každoročně Topinfo i, provozovatel odborného portálu tzb-info.cz a Nakladatelství FORUM, pořádající vždy na jaře a na podzim několikadenní kurz Facility manažer s vysokým obsahem tématu SW podpory FM.

Svou nezastupitelnou úlohu v oblasti vzdělávání oboru přináší odborné publikace z pera Ing. Ondřeje Štrupa a doc. Františka Kudy a jejich kolegů a kolektivu spoluautorů, které lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích s odbornou literaturou nebo u autorů. Dále pak lze pro vlastní sebevzdělávání čerpat v odborném časopise Facility manager nebo na odborných portálech, zejména www.tzb-info.cz.

Již připravované aktivity asociace IFMA CZ a specifické odborné podklady a dílčí know-how se snad již v letošním roce dostanou také na stránky této asociace, kde budou moci čerpat nezbytné informace a podklady pro svou práci všichni zájemci o tento perspektivní a zajímavý obor.

Jan Talášek
Lektor a CAFM manažer
ATALIAN CZ, s.r.o. / člen IFMA CZ

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz