Vážení přátelé Facility Managementu,
rádi bychom Vás vyzvali k aktivnímu zapojení se do tvorby obsahu programu konference v rámci Týdne FM 2019 předložením svých znalostí a zkušeností formou přednášky v duchu motta „Facility – CITY“
Prezentace mohou být cíleny do oblastí:
– Facility měst
– IOT technologie v praxi
– Využití BIM metodiky ve FM
– Trendy a faktory ovlivňující vývoj zaměstnanosti ve službách
– FM a jeho vliv na produktivitu práce a produktivita práce ve FM
– Plánování prostoru, správa ploch, moderní pracovní místa, okolí budov a jejich využití
– Voda ve FM – hospodaení s vodou ve změněných podmínkách
– Světlo přizpůsobující se člověku
– Procurement ve FM
– e-mobilita – Fleet jako součást FM služeb
– Jak konstrukční řešení staveb ovlivňuje výši nákladů na FM
VYZÝVÁME VÁS TÍMTO k zaslání anotace Vaší přednášky na uvedené téma a to nejpozději do 15. 10. 2019
Anotace přednášek a jejich názvy, prosíme, přihlašujte prostřednictvím formuláře na webu asociace IFMA CZ.
Můžete je také zaslat e-mailem s uvedením jména, příjmení, kontaktu, názvu a anotace přednášky na adresu milena.machova@ifma.cz
Za Představenstvo IFMA CZ:
Jiří Knap, Martin Kaleta, Ondřej Štrup, Petra Misterková
Případné dotazy:
Milena Machová, tel. 606 302 637, e-mail – milena.machova@ifma.cz

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz