Úrovně členství

Jak se můžete zapojit do aktuálního dění okolo Facility managementu?

Je to snadné. Staňte se členy asociace. Jako člen IFMA CZ získáváte přístup k místním i mezinárodním informacím, zdrojům, příležitostem a samozřejmě kontaktům, které jsou v obchodním styku tím nejdůležitějším. IFMA CZ je připravena pomoci Vám růst osobně i profesionálně.

Co Vám členství v profesní organizaci IFMA CZ přináší?

 • Přístup k nejlepším řešením praxe tak, jak jej prezentuje více než 20 000 členů na celém světě;
 • Přístup k mezinárodnímu a českému systému vzdělávání certifikovaných FM;
 • Přístup k terminologickým a výkladovým slovníkům;
 • Zapojení do mezinárodní komunity sdílející problémy a řešení;
 • Cenné informace k udržení konkurenceschopnosti Vaší společnosti;
 • Automatické členství v mezinárodní IFMA a EuroFM (přímý přístup do databáze členů na celém světě);
 • Sdílení zkušenosti z praxe Facility Managementu;
 • Za zvýhodněných podmínek budete mít možnost zúčastnit se akcí týkajících se FM v ČR, v Evropě (díky EuroFM) i celém světě (díky IFMA);
 • Za zvýhodněných podmínek budete mít možnost získat certifikované vzdělávání ve Facility Managementu;
 • Podílet se na vývoji oboru v ČR, ale i mimo naše hranice;
 • Pravidelné setkávání členů i nečlenů při neformálních setkáních.

Co Vaše členství přinese naší organizaci IFMA CZ?

 • Bez Vás to nepůjde, veškerá činnost organizace je směřovaná k aktivitám určeným pro členy;
 • S každým novým členem organizace získává na významu a důležitosti;
 • Možnost rychlého postupu do představenstva je umožněna především mladým členům;
 • Snadné ovlivňování náplně činnosti organizace;
 • Zpětnou vazbu.

Informace o podmínkách vstupu do asociace IFMA CZ

Vaše Členství může být individuální, akademické, studentské a členství zprostředkované partnerstvím.

Máte-li zájem vstoupit do asociace IFMA CZ, kontaktujte ředitelku asociace M. Machovou, která Vám podá veškeré informace, zajistí Vám podporu a provede Vás celým procesem.

 • Vyplňte přihlášku člena/partnera a tuto zašlete e-mailem na adresu milena.machova@ifma.cz (případně poštou na korespondenční adresu asociace: IFMA CZ, Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3 – Vinohrady);
 • Pokud Vaše členství doporučuje alespoň jeden ze stávajících členů asociace, uveďte jeho jméno v průvodní zprávě, nebo poznamenejte na přihlášce. Neznáte-li nikoho z členů, rádi se s Vámi setkáme a poznáme Vás. Na základě tohoto setkání může vzniknout požadované doporučení;
 • Vaše členství dále podléhá schválení Představenstvem. Zasláním přihlášky a jejím akceptováním Představenstvem Vás předběžně přijmeme za člena/partnera IFMA CZ. Celosvětově budete za člena IFMA považováni až po úhradě členského poplatku na základě vystavené faktury;
 • Poplatek je hrazen na náš účet a členství je platné na dobu následujících 12 měsíců ode dne přijetí platby;
 • V návaznosti na to Vám bude přiděleno Vaše členské číslo (ID), které je tvořeno mateřskou organizací v USA, pomocí něhož získáte přístup na členské stránky IFMA.

Typ členství/partnerství

Výše poplatku na 1 rok (resp. 12 měsíců)

Individuální/fyzická osoba

Student

Senior/důchodce

pro rok 2021 ve výši 4.840,- Kč 

500,- Kč

2.200,- Kč

Firemní/právnická osoba

Úroveň PARTNER

25.000,- Kč

Úroveň STANDARD

50.000,- Kč

Úroveň SILVER

100.000,- Kč

Úroveň GOLD

150.000,- Kč

Úroveň PLATINUM

300.000,- Kč

Partner IFMA CZ – podmínky 2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Představenstvo IFMA CZ schválilo připojený dokument jako interní politiku ochrany osobních dat v souladu se zákonem České republiky

Privacy Policy (CS)

Etický kodex IFMA

Etický kodex IFMA

Aktuální přihláškové formuláře budou zveřejněny do konce měsíce února 2021.

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz