TUV Banner TUV Banner

Srdečně vás zveme na diskuzní setkání pořádané pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, jehož předmětem je developerská výstavba podél nově budovaných stanic metra a revitalizace stávajících stanic metra včetně přilehlých lokalit.

Pro všechny členy IFMA je vstup zdarma – stačí uvést u firmy za lomítko / IFMA.

Registrace zde.

Mezi hlavní okruhy diskusního setkání patří:

I. Úvod do problematiky

• Metro jako věc v právním smyslu
• Dráha metra a stavba dráhy metra
• Propojení stavby dráhy metra s jinými objekty
• Výstupy, komunikační prostory, ochranné pásmo a další komponenty

II. Specifika výstavby (stavební i právní) na stanicích metra

• Způsoby realizace (výhody a rizika)
• Financování
• Jednotlivé smlouvy
• Vyvlastnění
• Pozemky (kontrola, převod, omezení)
• Dopravní obslužnost (zajištění i při uzavření)
• Veřejná podpora, veřejné zakázky, koncese
• Veřejné užívání
• Údržba a bezpečnost, pojištění

III. Přehled konkrétních rizik a jejich ošetření

O specificích výstavby na stanicích metra budou diskutovat:

• Mgr. Petr Sedlatý, advokát / partner Brož Sedlatý, advokátní kancelář
• Mgr. Vít Žižka, advokát / Brož Sedlatý, advokátní kancelář
• JUDr. Kristýna Zakouřilová, advokátka / partner Achour & Partners
• Zástupce dopravní společnosti
• Zástupce developerské společnosti
• Zástupce hlavního města Prahy
• Zástupce významné projektové společnosti v oblasti dopravní infrastruktury