TUV Banner TUV Banner

Pracovní sekce

Sekce FM poskytovatelů

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je neustálé zlepšování prostředí pro podnikání v tomto oboru se zaměřením na legislativní prostředí, atraktivitu oboru a zvedání kvality souvisejících služeb. Členem může být každý člen IFMA CZ, který je zaměstnán, nebo pracuje v oblasti FM poskytovatelů, výrobců a dodavatelů materiálů, prostředků, zařízení a komponentů pro výkon FM služeb a dále v oblasti ICT podpory FM. Předsedou sekce je Jiří Porteš – konzultant v oblasti FM   

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Lukáš Emingr, Jakub Esterka, Jan Fical, Milan Hampl, Martin Kaleta, Michaela Klesnarová, Jiří Knap, Jana Malíková, Ondřej Mareček, Tomáš Polák, Jiří Porteš, Radek Škrabal, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Jiří Zelinka a další
Informace pro členy Sekce FM poskytovatelů

Sekce FM klientů

Společným cílem této pracovní skupiny je sdílení know how, key stories, referencí a nápadů za účelem zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu. Běžně se účastní v této skupině i osoby splňující kritéria klienta, kteří současně nejsou členy IFMA CZ. Předsedou této sekce je Zdeněk Březina ze společnosti AmRest, s. r. o. 

Členy sekce jsou: Zdeněk Březina, Jana Endtová, Pavel Ernst, Radim Gavenda, Ivana Hošťálková, Petr Karlík, Vít Kidery, David Kolář, Jiří Kraus, Pavel Krčílek, Filip Krotil, Zdeněk Kužel, Tomáš Michna, Ivan Mikoláš, Petra Miková, Petr Militký, Rudolf Míšek, Aleš Pék, Jana Poláčková, Daniel Pospíšil, Tomáš Říha, Tomáš Seliger, Tomáš Slováček, Eva Tulisová, Zdeněk Virius, Pavel Volánek, Jiří Zábranský, Ladislav Zelenka, Karel Žalský a další.
Informace pro členy Sekce FM klientů

Sekce FM konzultantů

Hlavní misí této sekce je vzdělávat a popularizovat obor FM, dodávat trhu elementární know-how a vytvářet mosty mezi světem klientů a světem poskytovatelů FM služeb. Členy této pracovní skupiny mohou být akademičtí pracovníci a FM konzultanti, kteří jsou schopni poradit klientům, jak správně nastavit procesy v organizaci, jak napsat smlouvu o dodávkách FM služeb, jak nastavit KPI’s, aby bylo možno vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i poradit s nástroji, pomocí kterých je možno FM procesy efektivně řídit. Předsedou této sekce je Aleš Pék z Univerzity Pardubice.

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Miroslav Bílek, Lenka Černošková, Zdeněk Čežík, Lukáš Emingr, Jan Fical, Petr Glos, Petra Gütterová, Milan Hampl, Jana Malíková, Robert Nerád, Aleš Pék, Jiří Plánička, Jiří Porteš, Tomáš Prokeš, Martin Stibor, Ondřej Štrup, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Radoslav Zozulák a další
Informace pro členy Sekce FM konzultantů

Sekce IT CAFM

Principem činnosti této sekce je najít takové oblasti, které můžeme dělat společně, i když na trhu si konkurujeme. Měly by to být oblasti, jež patrně všichni děláme, ale mohli bychom je dělat efektivněji, pokud budeme schopni spolupracovat – např. tvorba a práce s daty a jejich údržba, transformace a použití v nabízeném software, datové schéma, garantované datové plnění, vzdělávání, starosti s uživateli, lobbování za zákonnou povinnost, propagace, psaní článků proč CAFM, hledání motivace, významu dat a informací, spolupráce s agenturami typu BIM, ČAS, ČKAIT aj. Předsedou sekce je Milan Hampl ze společnosti IKA DATA, spol. s r. o.

Členy sekce jsou: Ondřej Antoš, Jakub Bican, Michaela Duchková, Petr Glos, Milan Hampl, Martin Hanzal, Karel Horský, Aleš Choutka, Petr Klement, Marcela Klementová, Jiří Knap, Ivan Kohut, Tomáš Minka, Jaroslav Nedvěd, Jana Poláčková, Tomáš Prokeš, Josef Remeš, Ondřej Říha, Igor Seifert, Igor Stanek, Martin Stibor, Ondřej Štrup, Šárka Štveráková, Michal Tesařík, Radim Veselý a další.

Webinář „Jaké změny přinesl rok s Covid-19 do CAFM?“ – PREZENTACE Z AKCE

2-Section IT CAFM Czech IFMA Milan Hampl

4-IFMA-ITS_WS_2021-06-16_Bim-Data_v2_vyd Tomáš Minka

5-Aleš Choutka tým propagace a marketing

6-Těžkosti českého FM v IT Ilona Štěpničková

7-2021.06 BRIDGE SMS Prag Hrvoje Šolman a Damir Bekić

8-Bringing value added to FM_June 2021_IFMA Czech Anna-Maria Linek a Lucian Darie_

9-HWg-monitoring-IKA-2021_cz_v2 Jan Řehák

10-Testování COVID pomocí CAFM systému_Jan Talášek

11-IFMA2021-IoT – iotor Dalibor Lukeš – praktické příklady využití IoT

12-KH Zukunft Gerhard Eichhorn

14-Jakub Bican-AKS_CAFM pomocí mapy

15-IAFM-3D digitalizace a vizualizace budov

…chybějící prezentace budou doplněny

Informace pro členy sekce IT CAFM

 

Sekce FM akademiků

Tato sekce byla oficiálně založena v rámci konference IFMA CZ v listopadu 2020 a její první schůzka se uskutečnila v lednu 2021. Předsedou sekce je Jiří Knap – prezident IFMA CZ

Členy sekce jsou: Ladislav Čepička, Michal Faltejsek, Jana Hodná, Petr Junga, Karel Kabele, František Kuda, Daniel Macek, David Mikstein,  Peter Poór, Josef Remeš, Zdenka Studecká, Pavel Svoboda, Alena Tichá, Eva Wernerová   

 

Co jsou sekce IFMA a jak do nich může být český člen IFMA CZ zapojen?

Celosvětová asociace IFMA se sídlem v Houstonu (Stát Texas, USA) sdružuje odborníky facility manažery na celém světě. Postupem času vybudovala asociace tři formy sdružení – lokální pobočky (Chapters), odborné sekce (Industry Councils) a komunity (Communities). Jejich přehled najdete na www.ifma.org s záložce „community“.

Na otázku, jak může být český člen zapojen, najdete odpověď v přiloženém dokumentu:

Co jsou sekce IFMA