Partnerské organizace

  • FM Institute – oficiální partner IFMA CZ pro vzdělávání v oboru Facility managementu, držitel akreditace MŠMT na rekvalifikační kurz Facility manager 
  • RKČR – Realitní komora České republiky
  • CZGBC – Česká rada pro šetrné budovy
  • STP – Společnost pro techniku prostředí
  • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors, Czech Republic
  • CzBIM – sdružení pro rozvoj metodiky BIM v celém životním cyklu budovy
  • CEE FMG – Unie FM profesionálů ze střední a východní Evropě

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz