„Když se něco podaří, proč to nezopakovat?“

Tak by se dal charakterizovat XIX. ročník Týdne Facility Managementu ve dnech od 11. do 15. 11. 2019.
Navázali jsme na povedený loňský TFM v Brně, zůstali na akademické půdě a zorganizovali hlavní část programu v prostorách VŠB TU Ostrava – Fakulty stavební, za jejíž vydatné pomoci jsme celou akci připravovali.

Ani tentokrát jsme neporušili tradice a celý týden začal v pondělí 11. 11. 2019 prohlídkou administrativní budovy v centru Ostravy – Tieto Towers, z níž je krásný výhled na celé město. Prohlídku zajišťovala společnost Tieto Czech, s. r. o.

V úterý 12. 11. 2019 začali přicházet první účastníci mezinárodní konference IFMA CZ do budovy Fakulty stavební kolem 8. hodiny ranní a hlavní program otevřel krátce po 9. hodině v nové roli moderátora člen Představenstva IFMA CZ Tomáš Michna, aby přivítal děkana prof. Ing. Radima Čajku, CSc., který konferenci zahájil.
O tom, kam se naše profesní asociace posunula za uplynulý rok a jaký je aktuální stav FM u nás, promluvil současný prezident spolku Jiří Knap. Nechyběl pohled na vývoj FM v Evropě slovy ředitelky IFMA Europe Lary Paemen, FM v kontextu našeho národního hospodářství rozebrala Irena Bartoňová Pálková – viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

A to už se naplno rozběhly všechny ostatní přednášky k letošnímu mottu „Facility – CITY“:
Budoucnost digitalizace a EB
Inteligentní budovy Tririga Business case
Tvorba hodnoty pro zákazníka
Technické aspekty osvětlovacích souprav a návrh na osvětlení v návaznosti na platné normy ČSN
Digitalizace úklidu = náklady pod kontrolou
Miesto projektového manažmentu vo FM

V odpolední části programu se účastníci rozdělili do dvou bloků. První skupina se věnovala tématům:
Rozšíření řídících činností FM týmu o měkké služby
Smart City: Je chytré město opravdu inteligentní?
Požární bezpečnost s využitím digitálního modelu budovy
O FM a městech a využívání systémů

Po krátké přestávce ve stejném bloku Martina Kymrová otevřela panelovou diskuzi o „chytrých kancelářích v moderním městě“, odpolední část ukončily přednášky:
Zkušenosti českého krajánka v qatarském Doha
Optimalizace provozu TZB pomocí metod umělé inteligence

Druhá skupina byla víceméně „bimovská“, moderace se ujal Milan Hampl, a ti, co dali přednost tomuto tématu, se v úvodní části dověděli, co je:
BIM – facility management – Smart City
Facility city – využití grafického informačního systému pro správu města
Výhody a úskalí projektů smart building v rámci automatizace systémů řízení majetku
Příběh jednoho BIM projektu

Tuto skupinu svými vystoupeními uzavřely tituly:
Praktické využití BIM dat pro správu pasportu a podporu FM procesů
Zavádění BIM na VŠB TU Ostrava
Přínosy BIM modelu pro FM
Výstavba nových pavilonů ÚHKT v režimu BIM

A to už byl nejvyšší čas ukončit náročnou pracovní část a udělat nezbytně nutnou přestávku, po které se opět všichni sešli na společenském večeru.

I tentokrát bylo na řadě nejprve oficiální vyhlášení výsledků soutěže FM AWARDS 2019, do které byly přijaty nominace:
PROJEKT ROKU
Miroslav Krivčík – CBRE Global Workplace Solutions, s. r. o. – SHELL – Billa Stop and Shop Czech Republic
Milan Hampl – IKA DATA, spol. s r. o. – Integrace rezervačního systému
Jiří Zelený – ISS Facility Services, s. r. o. – Využití plně automatického čistícího stroje TASKI swingobot 2000
Martin Václavík – BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. – Manuál pro provoz a údržbu WESTFIELD Chodov
Luboš Ježil – UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Rozšíření nabídky služeb FM týmu UniCredit banky o měkké služby
Eva Wernerová – VŠB TU Ostrava – Pilotní projekt zavedení metody BIM do areálu FAST VŠB TUO

ODBORNÁ PRÁCE
Eva Wernerová – VŠB TU Ostrava – Zavádění BIM u existujících staveb

STUDENTSKÁ PRÁCE
Martin Ostárek – VŠB TU Ostrava – Tvorba a využití informačního modelu budovy „H“ VŠB TUO Fakulty stavební

OSOBNOST ROKU
Alena Tichá – vedoucí oboru Management stavebnictví z FAST VUT Brno
Jan Žemlička – projektant, spolumajitel společnosti Zemlicka Pruy Ingenieur GmbH

Zodpovědnost hodnocení předložených prací na sebe vzala odborná porota ve složení:
Zdeněk Březina – AmRest, s. r. o., předseda poroty
Daniel Martynek – Oddělení rozvoje města Třince
Michal Petrbok – Pivovary Staropramen, s. r. o.

Všichni nominovaní obdrželi z rukou prezidenta asociace Jiřího Knapa nominační plakety, ale ta vítězná může být jen jedna! Radovat se mohli tito:

PROJEKT ROKU
Eva Wernerová – VŠB TU Ostrava – Pilotní projekt zavedení metody BIM do areálu FAST VŠB TUO

OSOBNOST ROKU
Alena Tichá – vedoucí oboru Management stavebnictví z FAST VUT Brno

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA IFMA CZ
bylo uděleno Jiřímu Frýbovi za jeho celoživotní přínos a práci v oboru FM

VŠEM BLAHOPŘEJEME!

Nervozita opadla, atmosféra se uvolnila, a tak se všichni mohli odebrat k volné zábavě a povídání při společenském setkání u dobrého jídla, pití a příjemné hudby.

Program Týdne Facility Managementu pokračoval ve středu 13. 11. 2019 kulatým stolem, který v rámci TFM zorganizovala nově vzniklá Sekce IT CAFM a měl název „Na co programátoři CAFM zapomněli“.
Nad touto otázkou se nejenom zamýšlela, ale také živě diskutovala třicítka přítomných jak z řad poskytovatelů CAFM softwarů, tak z řad klientů, jež je v praxi používají. Součástí programu byla i prohlídka Superpočítačového centra v Ostravě v budově TRIDENT, kde se posezení konalo.

Zajímavé přednášky od měst budoucnosti až k realitě všedního života (svozu odpadu), jimiž nás provázel slovem Arnošt Wagner, byly součástí posledního závěrečného kulatého stolu pod titulem „FM pro obce a města“ v pátek 15. 11. 2019, jenž byl uspořádán za podpory WPremium event., s. r. o. v areálu ČVUT v showroomu CIIRC a zúčastnilo se i tady kolem třiceti účastníků.

Tak byl završen a oficiálně ukončen XIX. ročník Týdne Facility Managementu a můžeme zvolat:

„Ať žije ročník jubilejní XX.!“

Už teď si můžete do svých kalendářů poznamenat termín od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020 v nově vybudovaných prostorách Kampusu ČSOB v pražských Radlicích, kam jste srdečně zváni.

                                       

O asociaci:
IFMA CZ jako Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu IFMA se svou činností a zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad Facility managementu do činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli Facility managementu. Asociace se také podílí na mezinárodních aktivitách celosvětové asociace IFMA. Česká pobočka IFMA CZ působí na českém trhu od roku 2000.

V Praze, 15. 11. 2019

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz