TUV Banner TUV Banner

Pro jarní setkání sekce klientů, které proběhlo 24. května za hojné účasti, jsme vybrali Technologické centrum UMPRUM v Mikulandské ulici, jehož prohlídkou schůzka sekce začala. Druhá, diskusní část schůzky sekce probíhala v zasedací místnosti v přízemí budovy a nesla se v duchu aktuálního tématu: Situace na energetickém trhu z pohledu facility managera. Součástí diskusní části byla i přednáška “Bezemisní budova a energie“.

SKRYTÁ NOVOSTAVBA

Mikulandská ulice byla v poslední době obohacena hned dvěma zajímavými stavbami, které jsou zdařilým příkladem integrace moderní architektury do historického centra Prahy. Kromě paláce DRN, na rohu Mikulandské a Národní, jehož autorem je Stanislav Fiala, je to právě budova Technologického centra UMPRUM, do jejíž útrob jsme v rámci schůzky sekce zavítali. Zasvěcenou průvodkyní nám byla vedoucí uměleckých dílen UMPRUM Halina Haškovcová.

Autorem návrhu budovy technologického centra je architekt Ivan Kroupa se spolupracovníky Janou Moravcovou a Tomášem Zinkem. Novostavba z betonu, oceli a skla, otevřená koncem roku 2021, vznikla radikální přestavbou staré školní budovy klasicky umístěné v uliční zástavbě městského centra. Při pohledu z Mikulandské ulice nepůsobí nijak rušivě, neboť se schovává za původní fasádu z 19 století.

Nápadným prvkem, který zároveň prozrazuje specifické využití budovy, je hluboký zářez vedený po celé výšce uliční fasády, v jehož hloubce je ukryt hlavní vchod. Zářez je zdůrazněn vystupujícím bílým lešením, které se přímo nabízí k netradiční prezentaci uměleckých děl, která zde vznikají. Z dalších prvků budovy zaujme rozlehlá střešní terasa se zajímavými výhledy na centrum Prahy nebo lodžie ve dvorní fasádě nabízející netradiční pohled na budovu Národního divadla.

OTEVŘENOST

Uvnitř je budova pojata čistě účelově. Po obvodu jsou umístěny specializované dílny, uprostřed se nachází sdílené prostory. Industriální charakter je ještě umocněn přiznanými rozvody, betonovými a ocelovými konstrukčními prvky i hojným použitím pororoštů.

Návštěvníka procházejícího budovou určitě překvapí velké množství prosklených ploch, které nabízejí zajímavé průhledy vnitřními prostory budovy a umožňují nahlédnout i do kanceláří. Pokud bychom chtěli vnitřek budovy charakterizovat jedním slovem, pak slovo otevřenost je to pravé.

SPOKOJENÍ UŽIVATELÉ ZAJÍMAVÉ BUDOVY

Budovu jsme navštívili v době probíhajících klauzurních prací, takže jsme měli jedinečnou možnost vidět v provozu všechny umělecké ateliéry a dílny, včetně strojního vybavení a též studenty a pedagogy mnoha oborů v plné práci.

Kritickému oku zkušených facility manažerů nemohly uniknout drobné nedostatky ve zpracování detailů stavby, dále pak v umístění některých dílen a ateliérů do prostorů osvětlovaných výhradně umělým světlem i nedostatky větší, které mohou způsobit provozní komplikace v chodu budovy či v jejím hospodárném provozu. Např. jde o absenci dostatečně dimenzovaného vjezdu do budovy, který by umožnil nejen plynulou zavážku velkého množství nejrůznějších materiálů potřebných pro umělecké provozy, ale i bezproblémový vývoz odpadu.

Překvapivě chybí i osobních výtahy, takže vertikální transport osob se uskutečňuje pouze výtahy dimenzovanými na těžké náklady, což k efektivnímu hospodaření s energiemi rozhodně nepřispívá.

Tyto drobné vady na kráse však uživatelům budovy nijak zvlášť nevadí a z naší průvodkyně i z pedagogů a studentů v dílnách vyzařovala pohoda, spokojenost a vděčnost za nové, funkční a důstojné prostory v zajímavé budově v centru Prahy.

ENERGIE, EMISE A BUDOVY

Druhá část schůzky sekce, tentokrát věnovaná hospodaření s energiemi z pohledu facility manažera, byla zahájena přednáškou na téma „Bezemisní budova a energie“, kterou přednesl Pavel Kubička, ředitel úseku dekarbonizace skupiny ČEZ – ESCO.

Přednáška byla plná zajímavých informací a mapovala současnost i blízkou budoucnost v oblasti české i evropské environmentální legislativy, certifikace budov, standardů realitního trhu i klientských požadavků na nové administrativní a výrobní budovy. Po zajímavé a podnětné přednášce následovala diskuse k tomuto tématu.

Zpracoval: Zdeněk Březina, vedoucí sekce klientů

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ NA STEJNĚ ZAJÍMAVÝCH MÍSTECH!