V současné době stále ještě všichni řešíme mimořádná opatření a mimořádné režimy našich pracovních procesů.

Pokud to bude ku prospěchu a pomoci věci, nabízíme manuál IFMA Foundation všem našim členům k případné motivaci.

Dokument je k dispozici ve složce „Facility management“ a podsložce „Vzory dokumentů“

Případné dotazy: milena.machova@ifma.cz – 606 302 637

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz