Facility management je obor, s nímž se setkáváme dnes a denně na každém kroku, aniž bychom si to uvědomili. Zahrnuje velmi rozmanitou škálu služeb a činností spojených s výstavbou, správou a údržbou všech objektů, bez ohledu na to, zda se jedná o soukromý sektor či státní nebo veřejnou správu.

FM se stal také novodobým vyučovacím předmětem na řadě vysokých škol, ať už jako samostatný, nebo je součástí některé z nadřazených oblastí. Jednou z cest, jak propojit povědomí o oboru s mladou generací, je každoroční soutěž „FM AWARDS“ pořádaná naší profesní asociací v rámci „Týdne Facility managementu“. Letos se konal již XX. ročník a i když podmínky nedovolovaly uspořádat slavnostní večer s osobním předáním cen, byly výsledky soutěže prezentovány v průběhu online konference ve dnech 10. – 12. 11. 2020.

Ale zpátky ke studentům a vysokým školám:

Při výběru přednášek řada studentů váhá, zda FM ano či ne, Eva Matějková však měla jasno od samého začátku. Byla jednou z těch studentů ČVUT – Fakulty stavební, které facility management zaujal a začala se o něj více zajímat, především o praktickou stránku věci, kdy v rámci výuky měla možnost vyzkoušet CAFM systémy používané v praxi. Získané zkušenosti pak uplatnila na konkrétním případu aktualizace manuálu jedné IT společnosti a to byl ten zlomový bod, kdy se rozhodla tomuto oboru věnovat a dokonce na toto téma vypracovat i svoji diplomovou práci. Eva si zvolila téma „Výběrové řízení na poskytovatele FM služeb v podmínkách metodiky BIM“, což je v současné době hodně aktuální, i když náročné na zpracování, nicméně se nebála pustit do práce. Momentálně v praxi neexistuje hladký a jednoznačný postup zavádění BIM v kontextu FM, i tak byla Eva od samého začátku zpracování DP velmi aktivní a zodpovědně plnila konzultované kroky týkající se obsahu a struktury její práce. Prokázala tak, že je schopná samostatné tvůrčí činnosti, kdy přicházela s řadou myšlenek a nápadů, jak v práci postupovat a co do obsahu zahrnout, přičemž využila i možnosti konzultací s odborníky z praxe, což vyzdvihlo kvalitu celkového ztvárnění. Vedení diplomové práce se ujal doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví a již při odevzdání Eviny „diplomky“ mu bylo jasné, že takováto práce do nominace v soutěži patří.

Vysokou kvalitu DP ohodnotila i odborná porota a ocenila Evu plaketou v kategorii „Studentská práce“.

Eva Matějková se věnuje FM a modelování staveb v BIM i po skončení svého studia a dále své znalosti rozvíjí v profesním životě. Také podniká a předmětem její činnosti je digitalizace stavebních výkresů, pasportizace a 3D modelování.

Ještě jednou blahopřejeme a věříme, že Evu budou následovat i další studenti v podpoře a rozvoji oboru s budoucností, jakým beze sporu FACILITY MANAGEMENT je!