Náš příběh

1978 – zakladatelé se potkávají

Píše se rok 1978, kdy společnost Herman Miller pořádá v USA konferenci na téma Vliv Facility managementu na produktivitu. A právě zde se potkávají tři zakladatelé budoucí IFMA – Georg Graves, Charles Hitch a David Armstrong. Cítí potřebu hledat společné cesty jak reagovat na měnící se pracovní prostředí.

1980 – vznik asociace

…a tak v roce 1980 zakládají americkou asociaci National Facility Management Asocitation. A protože se chtěla přidat i Kanada, změnili o rok později název na International Facility management asociation (dnešní IFMA)

Evropa se přídává na začátku 90. let, nejdříve Anglie, Skandinávské země, Francie a Benelux, v půlce 90. let pak i Německo, Rakousko a Švýcarsko.

Ondřej Štrup - zakladatel IFMA v ČR

2000 – Česká IFMA založena

Česká republika se přidává v roce 2000. Klíčovou úlohu sehrál otec naší asociace Ondřej Štrup, který byl prvním prezidentem asociace. Ondřej se zcela zásadním způsobem zasadil o propagaci a rozvoj našeho odboru.

a dnes…

dnes má IFMA v České republice víc než 100 členů, 6 aktivních pracovních sekcí a pořádá řadu vzdělávacích seminářů, webinářů. Naší vrcholnou akcí je Týden Facility Managementu každý rok na podzim….

Jsme branou do světa Facility managementu

Usilujeme o to, abyste uměli vytvářet moderní pracovní prostředí a tím zlepšit kvalitu života lidí a  zvyšovat produktivitu hlavních činností. V asociaci vytváříme inspirativní prostor, kde vše o Facility managementu najdete na jednom místě.

Svoji energii vkládáme do vzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností. Je pro nás klíčové rozšiřovat členskou základnu o odborníky i nadšence, kteří umí a chtějí poradit ostatním. Podporujeme vzájemnou komunikaci mezi členy naší asociace a veřejností.

Věříme v udržitelnost našeho oboru. Věnujeme čas a prostředky školám, pedagogům a studentům. Ze studentů vychováváme naše nástupce tím, že podporujeme jejich růst a uplatnění v oboru.

Baví nás nové trendy. a jsme ideálním místem pro jejich sdílení. Dělíme se o naše úspěchy i neúspěchy a rádi se z nich učíme.

Odpovědnost k životnímu prostředí bereme velmi vážně. Neustále hledáme cesty, jak dělat věci udržitelným způsobem a chránit tak životní prostředí a zdroje na naší planetě.

Záleží nám na tom, aby se vše kolem nás dělo čestně, v souladu s etickými principy. Vyžadujeme to sami od sebe i od našich členů.

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz