FM Institute aktivoval zcela nově upravené webové stránky www.fminstitute.cz. Současně zve všechny facility manažery na své akce:

⦁ Podzimní běh rekvalifikace facility manažera (pro členy IFMA CZ sleva 20 %)
⦁ Jednotlivé semináře tohoto kurzu (do konce června sleva)
⦁ Různé webináře:
⦁ Pandemie z pohledu FM služeb (11. a 18. 5.)
⦁ Máte ve své organizaci fungující podpůrné služby? (20. 5.)
⦁ Seznamte se s normou ISO 4100 „Systém řízení facility managementu“? (21. 5.)
⦁ Základy facility managementu? (25.5.)


Pro absolventy, ale i pro účastníky akcí FM Institute jsou znovu zprovozněny foto galerie. Zavzpomínejte na proběhlé akce a těšme se spolu, že až tato doba pomine, sejdeme se opět na některé z dalších aktivit. Nové webové stránky Vám opět nabízejí i terminologický slovník a seznam zkratek.

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz