6. února 2020 se již podruhé setkali členové i nečlenové IFMA CZ v počtu 12 účastníků, aby pokračovali ve volné diskuzi započaté na první schůzce v rámci Týdne Facility Managementu v listopadu v Ostravě.

Cílem bylo nastavení základních pravidel, jak by sekce měla fungovat, co by jejím členům – a tím i přeneseně IFMA CZ – měla její činnost přinést.

„Cílem není shoda na CAFM, ale shoda na datech a jejich struktuře“, zaznělo.

Vedoucím sekce byl přítomnými zvolen Milan Hampl, sekretářem sekce pak Aleš Choutka.

V diskuzi zazněly poznámky na možné okruhy zaměření příštích debat:

Datové schéma, struktura dat, garantované datové plnění, vzdělávání, propagace, zákonné povinnosti, spolupráce s dalšími organizacemi (CZBIM, ČAS, ČKAIT, CDE, HK a další) a další

Další setkání je naplánováno na úterý 12. 5. 2020 od 15:00 hodin opět v sídle společnosti IKA DATA, spol. s r. o., Vinohradská 112, P3

Vybraná témata na příště:

  •  Možnosti komunikace a spolupráce s agenturou ČAS
  •  Návrh propagace
  •  Návrh datové struktury

 

 

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz