FM Awards

Každoročním vyvrcholením roku v oblasti FM, příležitostí zhodnotit vývoj v uplynulém roce, představit nové projekty, podělit se o své zkušenosti a setkat se s kolegy z oboru jsou akce spojené pod společným názvem „Týden Facility Managementu“. Letošní XX. ročník se bude konat v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020.

Stejně jako v letech předešlých se můžete zapojit do soutěže FM Awards, která k této akci již neodmyslitelně patří.

Soutěžní kategorie jsou:

– Projekt roku

– Studentská práce

– Odborná práce

– Osobnost roku

– Objev roku

Nominované projekty a práce posuzuje odborná porota, před níž nominované subjekty musejí svou nominaci obhájit. Komise pak vybere nejlepší účastníky ve všech kategoriích.

Vyzýváme Vás proto k aktivnímu zapojení se do této soutěže!

Své nominace můžete zasílat/registrovat prostřednictvím formuláře na naší webové stránce do 30. 9. 2020

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Milena Machová – 606 302 637

milena.machov@ifma.cz

 

Projekt roku

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované v období od 1. září 2018 do 31. října 2019, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Do této kategorie může podat přihlášku fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na realizaci a která je schopná dílo zdokumentovat a prezentovat před komisí.

Studentská práce roku
Do kategorie studentská práce může podat přihlášku student VOŠ nebo vysoké školy, který dokončil školní práci zabývající se problematikou Facility managementu a který tuto práci prezentoval v rámci svých školních aktivit a byla dokončena ve školním roce 2018-2019. Vítězná práce bude představena na mezinárodní konferenci TFM 2019.

Odborná práce roku
Tato kategorie je směrována na vědecky a odborně fundované projekty, publikace nebo studie, jež přinášejí inovační prvky do Facility managementu. Pořadatelé předpokládají, že v této kategorii se zúčastní předně doktorandi a vědečtí pracovníci bez omezení věku a dále projekty, které svým charakterem vybočují z kategorie Projekt roku (zejména dlouhodobou koncepčností, netradičním vnímáním oboru atd.).

Osobnost roku 2019 
Do kategorie osobnost roku může podat přihlášku každá fyzická osoba, která shromáždí veškeré potřebné podklady a získá souhlas s uveřejněním osobních údajů od navrhované osobnosti. Každá fyzická osoba může podat nominaci pouze na jednu osobnost.

Objev roku

Jedná se o kategorii, kde chceme ocenit “mladou nebo novou krev” v oboru a to jak fyzickou osobu, tak možný start up.