FM Awards

Ke hlavní konferenci již neodmyslitelně patří i společenský večer s vyhlášením soutěže FM Awards, kde jsou každoročně oceňováni soutěžící v kategoriích, kterými jsou:

– Projekt roku

– Studentská práce

– Odborná práce

– Osobnost roku

– Objev roku

Vyzýváme Vás proto k aktivnímu zapojení se do této akce!

Nominované projekty posuzuje odborná porota, před níž nominované subjekty musejí svou nominaci obhájit. Porota pak vybere nejlepší účastníky ve všech kategoriích.

Letošními porotci FMA jsou:

Zdeněk Březina – Facility Management Director CE&SEE ve společnosti AmRest, s. r. o., člen IFMA CZ

Daniel Martynek – Vedoucí oddělení rozvoje města Třince

Michal Petrbok – Facility manager ve společnosti Pivovary Staropramen, s. r. o.

 

Projekt roku 2019

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované v období od 1. září 2018 do 31. října 2019, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Do této kategorie může podat přihlášku fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na realizaci a která je schopná dílo zdokumentovat a prezentovat před komisí.

Studentská práce roku 2019 
Do kategorie studentská práce může podat přihlášku student VOŠ nebo vysoké školy, který dokončil školní práci zabývající se problematikou Facility managementu a který tuto práci prezentoval v rámci svých školních aktivit a byla dokončena ve školním roce 2018-2019. Vítězná práce bude představena na mezinárodní konferenci TFM 2019.

Odborná práce roku 2019
Tato kategorie je směrována na vědecky a odborně fundované projekty, publikace nebo studie, jež přinášejí inovační prvky do Facility managementu. Pořadatelé předpokládají, že v této kategorii se zúčastní předně doktorandi a vědečtí pracovníci bez omezení věku a dále projekty, které svým charakterem vybočují z kategorie Projekt roku (zejména dlouhodobou koncepčností, netradičním vnímáním oboru atd.).

Osobnost roku 2019 
Do kategorie osobnost roku může podat přihlášku každá fyzická osoba, která shromáždí veškeré potřebné podklady a získá souhlas s uveřejněním osobních údajů od navrhované osobnosti. Každá fyzická osoba může podat nominaci pouze na jednu osobnost.

Objev roku 2019

Jedná se o kategorii, kde chceme ocenit “mladou nebo novou krev” v oboru a to jak fyzickou osobu, tak možný start up.

 

Své přihlášky můžete zasílat prostřednictvím formuláře na naší webové stránce v záložce „Týden FM“, nebo e-mailem na

milena.machova@ifma.cz a to nejpozději do 25. 10. 2019