Pracovní sekce

Sekce FM poskytovatelů

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je neustálé zlepšování prostředí pro podnikání v tomto oboru se zaměřením na legislativní prostředí, atraktivitu oboru a zvedání kvality souvisejících služeb. Členem může být každý člen IFMA CZ, který je zaměstnán, nebo pracuje v oblasti FM poskytovatelů, výrobců a dodavatelů materiálů, prostředků, zařízení a komponentů pro výkon FM služeb a dále v oblasti ICT podpory FM. Prozatímním předsedou této sekce je Roman Balogh ze společnosti RBgarant, s. r. o. 

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Lukáš Emingr, Jakub Esterka, Jan Fical, Milan Hampl, Martin Kaleta, Michaela Klesnarová, Jiří Knap, Jana Malíková, Ondřej Mareček, Jiří Porteš, Radek Škrabal, Ondřej Štrup, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Jiří Zelený a další
Informace pro členy Sekce FM poskytovatelů

Sekce FM klientů

Společným cílem této pracovní skupiny je sdílení know how, key stories, referencí a nápadů za účelem zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu. Běžně se účastní v této skupině i osoby splňující kritéria klienta, kteří současně nejsou členy IFMA CZ. Předsedkyní této sekce je Jana Poláčková ze společnosti Československá obchodní banka, a. s.

Členy sekce jsou: Zdeněk Březina, Monika Callerová, David Centrich, Lucie Čiháková, Jana Endtová, Pavel Ernst, Radim Gavenda, Ivana Hošťálková, Marcela Karaba, Petr Karlík, Vít Kidery, David Kolář, Jiří Kraus, Pavel Krčílek, Filip Krotil, Zdeněk Kužel, Tomáš Michna, Ivan Mikoláš, Petra Miková, Petr Militký, Rudolf Míšek, Aleš Pék, Jana Poláčková, Daniel Pospíšil, Tomáš Říha, Tomáš Seliger, Tomáš Slováček, Miroslav Šonský, Eva Tulisová, Zdeněk Virius, Pavel Volánek, Jiří Zábranský, Ladislav Zelenka, Karel Žalský a další.
Informace pro členy Sekce FM klientů

Sekce FM konzultantů

Hlavní misí této sekce je vzdělávat a popularizovat obor FM, dodávat trhu elementární know-how a vytvářet mosty mezi světem klientů a světem poskytovatelů FM služeb. Členy této pracovní skupiny mohou být akademičtí pracovníci a FM konzultanti, kteří jsou schopni poradit klientům, jak správně nastavit procesy v organizaci, jak napsat smlouvu o dodávkách FM služeb, jak nastavit KPI’s, aby bylo možno vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i poradit s nástroji, pomocí kterých je možno FM procesy efektivně řídit. Předsedou této sekce je Tomáš Prokeš z České agentury pro standardizaci.

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Miroslav Bílek, Zdeněk Čežík, Lukáš Emingr, Jan Fical, Petr Glos, Milan Hampl, Daniel Macek, Jana Malíková, Petra Misterková, Robert Nerád, Aleš Pék, Jiří Plánička, Tomáš Prokeš, Josef Remeš, Viera Somorová, Ondřej Štrup, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Alena Tichá a další
Informace pro členy Sekce FM konzultantů

Sekce IT CAFM

Principem činnosti této sekce je najít takové oblasti, které můžeme dělat společně, i když na trhu si konkurujeme. Měly by to být oblasti, jež patrně všichni děláme, ale mohli bychom je dělat efektivněji, pokud budeme schopni spolupracovat – např. tvorba a práce s daty a jejich údržba, transformace a použití v nabízeném software, datové schéma, garantované datové plnění, vzdělávání, starosti s uživateli, lobbování za zákonnou povinnost, propagace, psaní článků proč CAFM, hledání motivace, významu dat a informací, spolupráce s agenturami typu BIM, ČAS, ČKAIT aj. 

Členy sekce jsou: Ondřej Antoš, Jakub Bican, Michaela Duchková, Petr Glos, Milan Hampl, Martin Hanzal, Karel Horský, Aleš Choutka, Petr Klement, Marcela Klementová, Jiří Knap, Ivan Kohut, Tomáš Minka, Jaroslav Nedvěd, Jana Poláčková, Tomáš Prokeš, Josef Remeš, Ondřej Říha, Igor Seifert, Igor Stanek, Martin Stibor, Ondřej Štrup, Šárka Štveráková, Jan Talášek, Michal Tesařík, Radim Veselý a další.
Informace pro členy sekce IT CAFM

Sekce FM akademiků

Tato sekce byla oficiálně založena v rámci konference IFMA CZ v listopadu 2020 a její první schůzka se uskutečnila v lednu 2021.

Členy sekce jsou: Ladislav Čepička, Michal Faltejsek, Jana Hodná, Petr Junga, Karel Kabele, František Kuda, Daniel Macek, David Mikstein,  Peter Poór, Josef Remeš, Zdenka Studecká, Pavel Svoboda, Alena Tichá, Eva Wernerová   

 

Co jsou sekce IFMA a jak do nich může být český člen IFMA CZ zapojen?

Celosvětová asociace IFMA se sídlem v Houstonu (Stát Texas, USA) sdružuje odborníky facility manažery na celém světě. Postupem času vybudovala asociace tři formy sdružení – lokální pobočky (Chapters), odborné sekce (Industry Councils) a komunity (Communities). Jejich přehled najdete na www.ifma.org s záložce „community“.

Na otázku, jak může být český člen zapojen, najdete odpověď v přiloženém dokumentu:

Co jsou sekce IFMA