Pracovní sekce

Sekce FM poskytovatelů

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je neustálé zlepšování prostředí pro podnikání v tomto oboru se zaměřením na legislativní prostředí, atraktivitu oboru a zvedání kvality souvisejících služeb. Členem může být každý člen IFMA CZ, který je zaměstnán, nebo pracuje v oblasti FM poskytovatelů, výrobců a dodavatelů materiálů, prostředků, zařízení a komponentů pro výkon FM služeb a dále v oblasti ICT podpory FM. Prozatímním předsedou této sekce je Roman Balogh ze společnosti RBgarant, s. r. o. 

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Lukáš Emingr, Jakub Esterka, Jan Fical, Petra Gütterová, Milan Hampl, Martin Kaleta, Michaela Klesnarová, Jiří Knap, Jana Malíková, Ondřej Mareček, Jiří Porteš, Radek Škrabal, Ondřej Štrup, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Jiří Zelený

Sekce FM klientů

Společným cílem této pracovní skupiny je sdílení know how, key stories, referencí a nápadů za účelem zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu. Běžně se účastní v této skupině i osoby splňující kritéria klienta, kteří současně nejsou členy IFMA CZ. Předsedkyní této sekce je Jana Poláčková ze společnosti Československá obchodní banka, a. s.

Členy sekce jsou: Zdeněk Březina, Monika Callerová, David Centrich, Lucie Čiháková, Jana Endtová, Pavel Ernst, Radim Gavenda, Ivana Hošťálková, Petr Karlík, Vít Kidery, David Kolář, Jiří Kraus, Pavel Krčílek, Filip Krotil, Zdeněk Kužel, Tomáš Michna, Ivan Mikoláš, Petra Miková, Petr Militký, Rudolf Míšek, Robert Nerád, Aleš Pék, Jana Poláčková, Daniel Pospíšil, Tomáš Říha, Tomáš Seliger, Tomáš Slováček, Miroslav Šonský, Eva Tulisová, Zdeněk Virius, Pavel Volánek, Jiří Zábranský, Ladislav Zelenka, Karel Žalský

Sekce FM konzultantů

Hlavní misí této sekce je vzdělávat a popularizovat obor FM, dodávat trhu elementární know-how a vytvářet mosty mezi světem klientů a světem poskytovatelů FM služeb. Členy této pracovní skupiny mohou být akademičtí pracovníci a FM konzultanti, kteří jsou schopni poradit klientům, jak správně nastavit procesy v organizaci, jak napsat smlouvu o dodávkách FM služeb, jak nastavit KPI’s, aby bylo možno vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i poradit s nástroji, pomocí kterých je možno FM procesy efektivně řídit. Předsedou této sekce je Tomáš Prokeš z České agentury pro standardizaci.

Členy sekce jsou: Roman Balogh, Zdeněk Čežík, Lukáš Emingr, Jan Fical, Petr Glos, Petra Gütterová, Milan Hampl, Daniel Macek, Jana Malíková, Petra Misterková, Robert Nerád, Simon Palupčík, Aleš Pék, Jiří Plánička, Tomáš Prokeš, Josef Remeš, Viera Somorová, Ondřej Štrup, Daniel Štys, Zdeněk Švanda, Jan Talášek, Alena Tichá, Radim Veselý