Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Členství v IFMA, IFMA Councils a IFMA Communities, Adwisory Board. 

Předkládaný materiál v souhrnu představuje typy členství v profesní asociaci IFMA, rady (concils) či společenství (communities). 

Jsou zde představeni úředstavitelé European IFMA Adwisory Board a ředitelka IFMA Europe. 

 

 

Nové příležitosti na ifma.org

Jak vypadá e-mail zasílaný systémem ifma engage jakémukoliv zaregistrovanému členovi lze vidět níže.


International Facility Management Association

All Member Community

  Post New Message
Aug 30, 2017
started 8 hours ago, Nancy Miller, FMP (3 replies)
Visitor Log In Systems   external link to thread view
1.  Does anyone have a system they would recommend... Nancy Miller, FMP
2.  We are still in the 20th century with paper sign... Doug Kitlar, CFM
3.  ​we have used Easy Lobby for several years and... Thomas Gaipa, CFM
4.  Envoy and The Receptionist < Drew DePriest, CEM, LEED AP, WELL AP
started 10 hours ago, William Schorsch (0 replies)
Fire life safety /Extinguisher Inspections Rio Rico, AZ   external link to thread view
5.  Do any Members have recommendations for Fire... William Schorsch
started 11 hours ago, John Pivik, PE, CFM, SFP, FMP, LEED Green Associate (0 replies)
Need help finding food service specialty consultant   external link to thread view
6.  Looking for a reputable company to perform a... John Pivik, PE, CFM, SFP, FMP, LEED Green Associate
started 11 hours ago, Darren Bedard (0 replies)
Maintenance FTE per square foot   external link to thread view
7.  Hello Everyone I was hoping to compare... Darren Bedard
started yesterday, Tracy Fraatz (3 replies)
Tailgating through handicap accessible doors   external link to thread view
8.  ​Thank you for raising this issue.  I have... Julia Gourley, P.E
9.  We have similar challenges.  Our buildings are... Doug Kitlar, CFM
10.  We have similar challenges and I agree that... Rex Fox
started yesterday, R. John Ringness, SFP, MRICS (3 replies)
Houston Flood   external link to thread view
11.  IFMA members, Houston has been devastated by... William O'Neill, CFM
started yesterday, Michel Theriault, RPA, FMP, LEED AP (1 reply)
What makes a great leader in FM?   external link to thread view
12.  Hi Michel I totally agree with you. I had... Stephane Duclaux, MRICS
started 6 days ago, Mark Mrozek (1 reply)
Drone Use Policy?   external link to thread view
13.  ​The FAA has specific guidelines for commercial... Thomas O'Neill
started 19 days ago, Kari Hanson (5 replies)
Interview questions and score cards for hiring architects and contractors   external link to thread view
14.  ​Our company recently published a blog about... Jacki Robison
started one month ago, Lizzie Urban (77 replies)
Introduce Yourself   external link to thread view
15.  ​​Hello to my fellow IFMA Engage participants. ... Curt Nichols, CEM
16.  ​Hi, I'm Nicolle Arraya.  I work for a credit... Nicolle Arraya, FMP

top next
1. Visitor Log In Systems
Reply to Group Reply to Sender Reply to Sender via Email

Odpovědi prezidenta a past prezidenta, pánů Hampla a Štrupa.

Na otázky položené v rámci diplomové práce pana D. Štrupa na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Odpovědi prezidenta a past prezidenta, pánů Hampla a Štrupa.

Na otázky položené v rámci diplomové práce pana D. Štrupa na fakultě sociálních věd University Karlovi

Současný prezident M. Hampl<úp>

 • Jaký je podle vás nejpalčivější problém správy veřejného majetku u nás? 
  Podle mne je to absolutně chybějící motivace. Mnoho se hovoří o životním cyklu stavby a nákladech jednotlivých fází cyklu. Životnost stavby je ve srovnání s životním cyklem politika obvykle mnohem delší. Potřeba, která vyvolala nutnost stavět, je uspokojována až ve fázi užívání stavby. Jeden z politiků poťuká na základní kámen a jiný přestřihuje otevírací pásku. Výběrová řízení jsou zaměřená pouze na cenu investice a nikterak neposuzují budoucí provozní náklady. Rychle vynakládané investiční náklady (okolo 20%) jsou ve srovnání s pomaleji plynoucími náklady provozními mnohem kompatibilnější s volebním cyklem. Strategické cíle, které by měly být i dlouhodobé, jsou tak u nás omezeny volebním cyklem a všechno, co jej překračuje je marginalizováno. Nemá-li správa veřejného majetku strategické cíle, realizuje investice, kde jediným kritériem je investiční cena, bez ohledu na životnost a budoucí provozní náklady. Výsledkem je absolutní podcenění fáze užívání a nulová motivace všech zúčastněných partnerů výstavby s tím něco dělat. Evidence majetku je pouze malou částí jeho správy a musí být definována jako proces, nikoliv jako jednorázový akt. Je to každodenní proces se svými vlastníky, uživateli a oprávněními, který se v čase vyvíjí a který správu vykonává v čase a který zpracovává data, o něž je třeba pečovat. Dnes existuje mnoho veřejně dostupných databází (registrů) - ČUZK, RUIAN, ČSU, CRAB, … které zpracovávají data o hmotném majetku. Stát nemá žádnou, veřejně známou, strategii a stanovené cíle v této oblasti. Přitom má k dispozici všechny páky k tomu, aby takovou strategii stanovil a bez rozdílu, jaká politická strana je právě u moci, po dobu alespoň dekády let, vykonával. Stát ukládá svým občanům a podnikatelům nemálo úkolů v oblasti investiční výstavby či regulatorních povinností. Namátkou zmiňme územní plány, stavební projektování dle starých a s automatizací nepočítajících standardů, stavební povolení, kolaudace, Průkazy energetické náročnosti, Energetické audity dle novely zákona o hospodaření s energií, zákonné revize, atd. Je-li stát investorem (a měl by být investorem zkušeným, který proinvestuje nemalé prostředky každý rok) mohl by požadovat pro své stavby nových či rekonstrukce a vylepšování stávajících staveb, dokumentaci (nejspíše dokumentaci skutečného zhotovení) podle takového standardu, který zajistí snadné a bezproblémové automatizované zpracování dat vtělených do dokumentace. Stačí k tomu takové standardy zpracovat a nějakou legislativní úpravou vyžadovat. No a potom ještě spustit proces správy těchto dat tak, aby každá aktualizace stavu hmotného majetku znamenala odpovídající změny v datovém modelu něčeho, což označme pracovně jako CRAB II. Standardizovat ve státní a veřejné správě lze mnoho dalších věcí, např. plochu pracoviště pro úředníka daného zařazení v organizační struktuře. Pak lze poměřovat, zda disponibilní plochy odpovídají standardu. Státní správa zatím není zralá na moderní přístupy k organizaci práce, kdy mnozí pracovníci pracují z domova, sdílejí své pracovní plochy, automobily, či místo v automobilu, atd. Jsou-li schopni sdílet (Carsharing) automobily Geekové na Internetu, nevím, proč by to nemohl stát dělat podobně. V dobách rozvinutých sociálních sítí není úplně nezbytné, aby všichni pracovníci jednoho ministerstva seděli v jedné budově. Jednotkou správy ploch by tak mohlo být „pracovní místo“ a nikoliv podlaží či budova. Komunikaci napříč státní správou může vyřešit „sociální síť pro státní úředníky“. Centrální aplikace pro evidenci majetku (ať už je jí cokoliv), by měla mít definované a standardizované konektory, které by umožnily obousměrnou výměnu dat mezi centrálním evidenčním místem a aplikacemi podřízených součástí. Data zpracovávaná lokálně ve funkčním CAFM systému by pak zajišťovala jejich agregaci a synchronizaci s centrální evidencí automatizovaně, např. na bázi Web Service. Aktualizace dat by tak probíhala bez zásahu lidské ruky. Vstup dat do CRABu na bázi webových formulářů může být pouze jednou z možností, nikoliv zatěžující povinností. Centrální evidence by mohla zpět poskytovat benchmarky, a stanovovat centrální cíle, které by se daly využít ve vytváření cílů té které organizace. Na počátku zmíněnou neexistenci motivace spatřuji zejména v tom, že dodávání dat do systému je zatěžující povinností, aniž by uživateli byla poskytnuta nějaká „náhrada“ – motiv. Vím, že centralizace investičních a realitních služeb státu není na pořadu dne a má mnoho nepřátel, ale to není argument. Myslím, že diskuse a analýzy o zcela jiném přístupu k hmotnému majetku, jeho vlastnictví a pronájmech, poskytovaných službách, atd., by mohla přinést mnoho podnětného a třeba vyústit v nějaký výzkumný úkol. IFMA by se na něm jistě ráda zúčastnila.
 • Jaké postupy z oblasti FM by měl stát aplikovat, aby se o majetek staral lépe a efektivněji?
  Měl by se pokusit chovat jako správný hospodář. Měl by si uvědomit význam podpůrných služeb v celé šíři činností FM, měl by zhodnotit FM, jako obor, který přináší tomu, kdo jeho procesy zvládl, jako obor, který přináší hodnotu. Měl by vynaložit nějaké prostředky pro vzdělání svých zaměstnanců, na čemž by mohl spolupracovat s IFMA CZ, měl by založit anebo spolupracovat s nějakým orgánem (VŠ?), který by byl nositelem znalostí a nejlepší praxe z oboru FM pro státní a veřejnou správu, měl by zrevidovat současný stav a provést strategické rozhodnutí, které se bude týkat informačního zabezpečení nejenom evidence, ale také skutečného výkonu FM v centru a také v podřízených organizacích. Variantu opuštění stávajícího informačního systému (nikoliv sebraných dat) by měl reálně posoudit, jako plnohodnotnou variantu, společně s ostatními. Měl by zvolený informační systém budovat a užívat, eventuálně zmodernizovat tak, aby odpovídal duchu doby a aby tyto principy postupných modernizací používal i do budoucnosti. Měl by zavést moderní principy sloužící k eliminaci potřeby kancelářských ploch a jejich sdílení, měl by standardizovat výkon funkcí FM, potřeby ploch a vybavení a měl by dokončit kompletní pasportizaci včetně pasportizace technických vybavení a jejich stavu. V tomto kontextu by měl zavést systém managementu hospodaření s energiemi včetně případné implementace EnMS podle ISO 50001. Měl by provádět benchmarking svého realitního portfolia podle různých hledisek a v časových trendech tak, aby mohl nejprve identifikovat a následně posuzovat „užitečnost“ pro výkon státní a veřejné správy, nacházet anomálie, s cílem získat podklady pro řízení struktury nemovitostního portfolia, jejichž výsledkem budou optimálně fungující výkony moderní státní správy, a přidanou hodnotou pak spokojenost úřednictva i občanů. Přitom by se měla zvyšovat hodnota tohoto portfolia a kvalita vnitřního prostředí, za snesitelných nákladů a trvale udržitelně. Samozřejmostí by měla být standardizovaná evidence tohoto typu majetku, která akceptuje všechna specifika a obsahuje procesy, které tuto evidenci udrží stále aktuální. V neposlední řadě pak stojí standardizace poskytování dalších podpůrných služeb, tzv. měkkých, které v případě státní a veřejné správy vykazují značná specifika.
 • Komunikuje nyní IFMA se státní správou, a pokud ano (předpokládám, že minimálně s panem Závodským), je nějaká oblast, v čem může být státu nápomocná?
  Existují nějaké plány do budoucna? IFMA CZ je připravena na komunikaci s kýmkoliv. IFMA CZ je připravena takovou komunikaci či diskuzi vyvolat. Využívá k tomu prostředků, které se nabízejí, jako jsou konference, semináře, workshopy, články a monografie. IFMA CZ je aktivní i v dalších fórech, např. při tvorbě strategie zavedení BIM v ČR, ve spolupráci s MPO. IFMA, jako profesní asociace a její odborní členové hledají a postrádají partnera k diskuzi, ale zejména existenci strategie péče o majetek a standardizaci služeb. Těch několik málo v tomto ohledu „probudilejších“ státních úředníků, jako je např. pan Závodský, nemůže nahradit pravidelnou diskuzi o problémech výkonu FM ve státní správě. Vypadá to tak, že služby FM v České republice nejsou potřeba a že se všichni odborníci mýlí, když se snaží tento stav změnit. „Podívejte se, takových let to fungovalo a nic jsme nepotřebovali“. Stejně tak se mýlí ve vyspělém zahraničí, kde služby FM zlepšují výkon státní správy a tím přinášejí přidanou hodnotu, kterou čerpají občané, klienti služeb státní správy.

Past prezident O. Štrup>

 • Jaké je podle vás nejpalčivější problém správy veřejného majetku u nás? Nekvalitní evidence (toto pouze částečně řeší pokus s CRAB) a dále absence jakéhokoliv jednotného či alespoň standardizovaného systému ve správě majetku. Tím nejen že stát nezná skutečnou tržní hodnotu majetku (pouze účetní), navíc nemá vůbec pojem o UŽITNÉ HODNOTĚ. O nějaké efektivní formě údržby vůbec nelze hovořit, zde si každý subjekt státu dělá vše podle svého interního systému, či lépe nesystému (spíše to vypadá jako forma záchranných opatření podle nejvíce hrozících nebezpečí poruch či pokut).
 • Jaké postupy z oblasti FM by měl stát aplikovat, aby se o majetek staral lépe a efektivněji? Měl by předně provést kompletní pasportizaci a to nejen plošnou a ekonomickou (CRAB), ale i TECHNICKOU a zavést kategorizaci UDRŽITELNOSTI (ta by v sobě kromě energetických, ekologických parametrů zahrnovala i výše zmíněnou užitečnost). Na základě kategorií užitečnosti pak lze rozhodovat, který majetek ještě ponechat ve vlastnictví pro případné budoucí užití (viz vzrůstající počet úředníků) a kterého majetku se zbavit. Dalším krokem by mělo být zavedení standardu Facility management podpory, který by v první fázi obsahoval standardy údržby nemovitostí a podpory jejich provozu (z pohledu životního cyklu a ne pouze krátkého volebního období), současně by tyto standardy mohly být rozšířeny i o standardy podpory tzv. měkkých služeb, což v praxi znamená sjednocení podpůrných služeb pro jednotlivé úředníky a pro organizační fungování správy (recepční služby, stravování, pořádání akcí a zajištění a podpory funkce zasedacích prostor, kopírovací služby, interní pošta, interní doprava, vozové parky atd.). Vše toto je dostatečně specifikováno v evropském standardu ČSN EN 15221. To však znamená mezirezortní spolupráci minimálně MF, MV a MMR.
 • Komunikuje nyní IFMA se státní správou, a pokud ano (předpokládám, že minimálně s panem Závodským), je nějaká oblast, v čem může být státu nápomocná? Existují nějaké plány do budoucna? IFMA CZ a její odborní členové mohou být nápomocni právě při tvorbě výše zmíněných postupů a zejména při návrhu a projednání standardů a kategorizací. Mnozí členové IFMA CZ jsou současně odporníky v oblasti BIM (jednotného celosvětového informačního prostředí o budovách) a v oblasti energetických úspor. Všechny tyto oblasti, spolu s oblastí výše zmíněných měkkých služeb a znalostí problematiky veřejných výběrových řízení na služby (zde je zákon o veřejných výběrových řízeních hodně těžko aplikovatelný) nabízí státní správě široké spektrum know-how. Avšak vždy, když nabízíme tyto služby narážíme na neskutečnou konzervativnost úředníků, kteří v absolutní většině neví co Facility management znamená a ta malá skupina "znajících" si pod tímto oborem představuje domovníka, uklízečku a ostraháře. Reakcí je proto buď absolutní mlčení, nebo zdvořilé poděkování, že tyto služby právě nepotřebují. Byla by proto potřeba nejdříve osvěta a současně by bylo vhodné, aby některé ministerstvo převzalo obor Facility management do své kompetence. Přece jenom se jedná o 5% HDP (210 mld. Kč) a to už by za určitou snahu státních úředníků přece jenom stálo. A ptáte-li se, kdo s námi komunikuje, pak mohu konkrétně jmenovat pozitivní přístup a zatím alespoň snahu o nalezení pomoci od pana náměstka Ondřeje Závodského (MF), náměstka Josefa Postráneckého (MV) a pana poslance Václava Horáčka (TOP09).

Na Slovensku vznikla nová asociace Facility managementu SAFM

Na Slovensku působí mnoho firem poskytujících FM služby, jakož i firem, ve kterých se Facility management aplikuje jak formou insourcingu, tak i outsourcingu. Z iniciativy několika odborníků – facility manažerů vznikla v březnu tohoto roku Slovenská Asociace Facility Managementu – SAFM. Jedná se o neziskové občanské sdružení. Jeho posláním je vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi odborníky působícími v oblasti FM na domácí i mezinárodní úrovni. Cílem asociace je inicializovat a podporovat vzdělávání odborníků v oblasti FM a stát se platným členem EuroFM. Asociace sdružuje fyzické i právnické osoby.

V květnu se v Bratislavě uskutečnilo valné shromáždění SAFM, které za předsedu zvolilo doc.Ing.Vieru Somorovou, PhD., viceprezidentem se stal Ing.arch. Karol Hederling – generální ředitel firmy STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

IFMA

IFMA Česká republika

IFMA mezinárodní server
World Workplace konference

IFMA Belgie
IFMA Finsko

IFMA Francie
IFMA Itálie

IFMA Maďarsko
IFMA Německo

IFMA Nigérie
IFMA Nizozemsko
IFMA Rakousko
IFMA Švýcarsko

IFMA Švédsko
IFMA Velká Británie

 

ČESKÁ REPUBLIKA

European Association of Real Estate Investors

Prague business journal

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)
Česká komora architektů
Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (SPS)
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska (ARK ČMS)
Asociace energetických auditorů (AEA)
Česká komora odhadců majetku (ČKOM)
Český institut interních auditorů (ČIIA)
Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI)
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
AEC Data 
Realitní a stavební profit 
Stavebnictví a interiér 
Stavební listy
Kancelář

 

SVĚT

 

European Association of Real Estate Investors

Facility Management Knowledge Center

Outsourcing Institute

Project Management Institute  

FM-europe

i-FM
FM link
FM forum
Facilities net
FM Datacom
EuroFM Network
Centre for Facilities Management
German Facility Management Association (GEFMA)
British Institute of Facilities Management (BIFM)
Facility Management Austria (FMA)
Building Owners and Managers Association International (BOMA)
The European Intelligent Building Groupe (EIBG)
International Council for Building (CIB)
International Union of Building Centres (UIBC)
Institute of Real Estate Management (IREM)
National Association of Corporate Real Estate Executives (NACORE)
Association of Facilities Engineers (AFE)
International Society of Facilities Executives (ISFE)
International Development Research Council (IDRC)
AEC XML

 

ZAHRANIČNÍ ČASOPISY

 

ASHRAE Journal
Buildings
Building Design & Construction
Building Operating Management
College Planning & Management

Der Facility Manager
Engineered Systems
Facility Care
Facility Management Journal
Facilities Design & Management
Heating, Piping, & Air Conditioning
Industrial Maintenance & Plant Operations
Plant Engineering
School Planning & Management
Today's Facility Manager

 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.