Registrační formuláře

Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

ODBORNÁ KOMISE VYBÍRALA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V KATEGORIÍCH.

jAKO KAŽDÝ ROK, I LETOS SE SOUTĚŽILO V KATEGORIÍCH:

  • OCBORNÁ PRÁCE
  • PROJEKT ROKU
  • OSOBNOST ROKU
  • STUDENTSKÁ PRÁCE. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE BUDOU VYHLÁŠENY V RÁMCI AFTERPARTY, PO SKONČENÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE. 

 

Jméno, Přijmení

Adam Kučera - Správa univerzitního kampusu, Masarykova univerzita Brno

Název odborné práce

Semantic BMS: Semantics-Driven Middleware Layer for Building Operation Analysis in Large-Scale Environments

Stručné shrnutí

Měření a vyhodnocování efektivity provozu budov je klíčové pro zajištění efektivního provozu. Moderní budovy jsou vybaveny automatizačními systémy, které poskytují podrobná, aktuální a přesná data. Tyto systémy ale postrádají vhodné analytické nástroje, což limituje jejich použití pro benchmarking. Cílem práce je odstranit tento problém a zpřístupnit správcům budov data z automatizačních systémů, aby mohli s minimálním vynaloženým úsilím používat tato data pro vyhodnocování efektivity provozu.

Autoři

Adam Kučera

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

odborný internetový portál TZB-info

Název odborné práce

Odborné školení pro facility manažery

Stručné shrnutí

Odborný internetový portál TZB-info pravidelně již od r. 2013 pořádá 5 denní intenzivní kurz Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Školením prošlo již více než 90 pracovníků z řad klientů i poskytovatelů, provozních pracovníků i manažerů. V současné době se již někteří vrací pro udržování přehledu o novinkách v oboru, jelikož každý běh kurzu je vždy v něčem jiný, v návaznosti na aktuální situaci v legislativě nebo v oboru, případně dle požadavků účastníků. Školení je přínosem pro jednotlivé FM manažery i pro posílení vnímání významu FM jako služby s jednoznačným přinosem.

Autoři

Petra Gütterová a kolektiv přednášejících

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Milan Hampl

Jméno, příjmení a titul nominované osobnosti

Zora Křičková

Pozice ve společnosti / funkce

Ředitelka divize FAM ČSOB, a.s.

Společnost

ČSOB, a.s.

Stručné shrnutí

Divize FAM v ČSOB je v České republice špičkovým pracovištěm zajišťujícím pohodu prostředí a služby pro více než 8000 zaměstnanců banky. Účastní se investiční výstavby a zavádění metodiky BIM v praxi. Pod vedením Zory získala banka také ISO 12001 a ISO 50001 certifikace. Nové budovy ČSOB jsou držiteli LEED, či soutěží o nové certifikáty kvality BREEAM či WELL.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, příjmení

Ondřej Štrup

Jméno, příjmení a titul nominované osobnosti

Ivan Oleksiak

Pozice ve společnosti / funkce

Vedoucí regionu Praha

Společnost

Siemens, s.r.o. – Siemens Real Estate

Stručné shrnutí

Ing.Ivan Oleksiak se pohybuje v oblasti Asset managementu, Property managementu a hlavně Faciliy managementu více než 20.let. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Siemens, kde se podílel na převedení činností v oblasti Real Estate z jednotlivých závodů do regionální společnosti a vedl projekt implementace FM služeb ve výrobních závodech do jednotného systému Integrovaného zajištění jedním FM poskytovatelem.Současně musel zvládat svoji manažerskou pozici a projektově řídit implementaci IFM.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Martin Novosad

Projekt přihlašuje firma (IČ, DIČ)

eVodník distribuce, s.r.o.

Název projektu

Zabezpečení budov proti vytopení vodou z vodovodu a vzniklým ztrátám

Stručné shrnutí

Zařízení, které analýzou průtoku vody do budovy (či části budovy) nalezne nehodu na vodovodním rozvodu (či zařízení k němu připojenému) a uzavře vodu. Napomáhá nalézt neúspornosti a nechtěné ztráty vody a spolupracuje s energetickým managementem budovy.

Popis výchozího stavu

Mnoho správců budov má velké obavy z vytopení nemovitostí, zejména těch, kde v nočních hodinách je provoz nízký (školní zařízení, úřady, polikliniky, obchody, restaurace ...) a rádi by i ušetřili na zbytečných ztrátách vody.

Očekávané cíle (přínosy)

Zamezení velkých škod na majetku a úspory, v budoucnu i slevy na pojistném.

Milníky a stručný popis realizace projektu

Před cca. 5-ti lety vznikl požadavek, zda by nemohlo vzniknout "něco", co škodám z vytopení zabrání. Vývoj trval 2 roky, 3 roky se to vyrábí a zavádí do různých typů budov.

Časové faktory a délka realizace projektu

Po rozhodnutí zájemce o nákup bude zařízení nejpozději do měsíce u něj, s tím že dalších 9 až 45 dní se bude zařízení "učit" standardní provoz budovy (tedy hodinové spotřeby v jednotlivých dnech v týdnu)

Použití zdroje (lidské/projektový tým, finanční, ostatní)

ístroj vyvinul tým společnosti Unisavers s.r.o. a je český patent.

Popis výsledného stavu

Výsledkem je budova zabezpečená proti vytopení vodovodem a náklady za vodu pod kontrolou.

Dosažené efekty

- ochrana proti vytopení
- vyhledávání neúsporností ohledně vody (př
ípadně energií na její ohřev)
- náklady na vodu pod kontrolou
- v budoucnu slevy na pojistném

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Radim Veselý

Projekt přihlašuje firma (IČ, DIČ)

IKA DATA, s.r.o.

Název projektu

CAFM systém jako integrační prvek

Stručné shrnutí

Projekt implementace CAFM nebyl jen o nastavení správných procesů, ale také o integraci s okolními systémy klienta. V rámci projektu se podařilo integravovat CAFM systém ARCHIBUS jak s běžnými podnikovými aplikacemi (SAP, MS OUTLOOK), tak s BMS systémem budovy.

Popis výchozího stavu

Poskytovatel FM ani jeho klient neměli jednotné prostředí pro správu nemovitostí a řízení podpůrných služeb. Neexistovalo centrální úložiště dat o nemovitostech a související dokumentace.

Očekávané cíle (přínosy)

Cílem projektu bylo vytvořit aplikační prostředí, které by integrovalo okolní informační systémy a centralizovalo data. Přínosem projektu je vyšší efektivita pracovníků poskytovatele FM služeb, snížení administrativních nároků, jelikož data do systému vstupují pouze jednou a jsou k dispozici všem zainteresovaným uživatelům na základě jejich oprávnění.

Rizika projektu

Komunikace s dodavateli technologií a aplikací třetích stran. Zejména dodavatelé BMS systémů nejsou ochcotni předávat data v požadaovaném formátu. Neochota uživatelů začít využívat CAFM systém pro hlášení poruch a požadavků - běžně jsou zvyklí na telefon a email.

Milníky a stručný popis realizace projektu

2011 - implementace základních funkcí a integrace na SAP a LDAP. Stěhování do centrály Kooperativy za podpory CAFM.
2014 - implementace pro ostatní obejkty a uživatele napříč ČR
2017 - upgrade celého CAFM systému a integrace s dalšími podnikovými aplikacemi včetně BMS systému budovy
2018 - integrace na on-line portály dodavatelů energií, implementace mobilní aplikace CAFM systému ARCHIBUS a integrace s podružnými měřidly energií

Časové faktory a délka realizace projektu

Délka realizace celého projektu je 6 let, CAFM systém je rozšiřován neustále zrychlujícím se tempem.

Použití zdroje (lidské/projektový tým, finanční, ostatní)

Projektový tým se skládá z členů všech tří zúčastněných společností - cca 20 lidí.

Popis výsledného stavu

Komplexní integrační platforma CAFM ARCHIBUS sdružující veškerá data potřebná pro provoz budovy a řízení podpůrbých služeb určených pro pracovníky společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Dosažené efekty

Veškerá data na jednom centralním úložišti
Zjednodušení práce s CAFM díky integraci s podnikovými aplikacemi (AutoCAD, MS Outlook)
Vyšší efektivita pracovníků poskytovatele FM služeb
Zvýšení důležitosti FM týmu
Snížení provozních nákladů a minimalizace rizik spojených s nedodržováním legislativních požadavků
Maximální využití CAFM systému koncovými uživateli

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Kristian Hudeczek

Název studentské práce

Tvorba a využití informačního modelu budovy ve fázi užívání stavby

Vyučující / škola

VŠB TU Ostrava, FAST

Stručné shrnutí

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získání a zpracování dat v prostředí informačního modelování budov (Building Information modeling, BIM) a konverzi na CAFM systém pro správu majetku a provoz budov. Byl vytvořen informační model a následně využit pro energetickou analýzu stavu před a po rekonstrukci prostoru objektu, také model slouží jako zdroj informací pro CAFM systém a dále jeho možné využití v průběhu rekonstrukce objektu. Informační model a následná aplikace BIM byl vypracován na vybraný objekt areálu VŠB-TUO.

Práce byla vyhotovena v rámci běžného předmětu, ročníkové práce, diplomu atd.

Bakalářská práce

Práce byla v rámci studia obhájena dne

23.5.2017

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Marek Janotka

Název studentské práce

Zákonné povinností při správě obcí a měst

Vyučující / škola

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Student

Marek Janotka

Vyučující / škola

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Stručné shrnutí

Cílem této diplomové práce je vytvořit přehled zákonných povinností při správě obecního a městského majetku. Práce rozlišuje oblasti správy obecního majetku a vzhledem k němu pak určuje povinnosti, které musí být plněny. Určuje povinnosti, které obce musí plnit a v jakých intervalech. Praktická část pak zobrazuje možnost použití softwaru Pit Fm, který nově obsahuje modul podpory legislativy a je schopný svého uživatele upozornit na jednotlivé povinnosti ve vztahu k určitým legislativním předpisům.

Práce byla v rámci studia obhájena dne

Doposud neobhájena

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Stanislav Zejda

Název studentské práce

Vnímání pracovního prostředí uživateli administrativních budov

Vyučující / škola

ČVUT v Praze

Stručné shrnutí

Je užitečné mít poznatky o tom, jak uživatelé administrativních budov, vnímají své pracovní prostředí. Takovou informaci nám mohou poskytnout preference kritérií pracovního prostředí zjištěné v této diplomové práci.
Zjištěné preference uživatelů administrativních budov poskytují dobrou výchozí datovou základnu. Užitečné mohou být tyto informace investorům, developerům, projektantům a též facility manažerům.

Práce byla v rámci studia obhájena dne

29. 6. 2017

 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

st zář 12, 2018 @09:00 - 05:00PM
20. běh rekvalifikačního kurzu facility manažera
út zář 18, 2018 @08:30 - 12:30PM
Využití modelu BIM pro efektivní provozování budov
st zář 19, 2018 @09:00 - 05:00PM
Implemetace Facility managementu do společnosti (vč. workshopu)

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.