Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

     V pořadí již 3. setkání sekce klientů FM (dále jen SKFM) se uskutečnilo dne 5.5.2016 v prostorech sídla ČSOB a.s. v pražských Radlicích. Patronát tohoto sdružení stále drží česká pobočka asociace IFMA, ovšem v rámci setkání došlo ke změně předsedy této sekce. Zakladatel sekce, Ing. Martin Kaleta ze společnosti Arridere s.r.o., který přešel do sféry poskytovatele služeb, předal svojí funkci nové předsedkyni sekce, paní Janě Poláčkové, která se mimo jiné podílela výraznou měrou na vzniku stávajícího sídla ČSOB a.s. Stejně jako v předchozích setkáních SKFM i tentokráte byla účast pestrá, zúčastnili se zástupci společností bankovního a finančního sektoru (ČSOB, KB, ČP), zástupci investičních skupin (CIMEX INVEST, PPF Real Estate), gastronomie (AmRest, McDonald´s), veřejné subjekty (Univerzita Pardubice, Ústav jaderného výzkumu) a další komerční oblasti (RWE, Yusen Logistic, Embassy of Canada, IKEA, GrandioR hotel Prague, nkt cables).

    

Po prohlídce objektu již následoval samotný diskusní panel. Jedno z prvních témat, které bylo v sekci věnováno dostatek času, byla diskuze nad vytrácením kvality ze služeb ve spojení s nedostatečnou lidskou kapacitou českého trhu. Zkušená generace odborníků odchází do jiných sektorů, či do zasloužené penze, a nová generace se v tomto oboru neobjevuje respektive v nedostatečné míře (zejména ve výkonných pozicích). Na druhou stranu rostoucí ekonomika žene představy mladých uchazečů do tržně neakceptovatelných podmínek pro zaměstnavatele. V tuto chvíli lze obecně konstatovat, že se tato propast zvětšuje. SKFM by od FM poskytovatelů uvítala větší podporu a rozvoj mladých talentů a snahu o zatraktivnění oboru tak, aby se obor stal udržitelným z pohledu kvality. Objevují se i osvícené názory klientů, kteří si tento handicap uvědomují, a jsou schopni v tomto FM poskytovatele podpořit (i finančně).

     Druhým silným tématem byla integrace služeb, kterou se snaží nabízet v rámci portfolia služeb většina poskytovatelů. V rámci diskuze panoval silný názor nad reálnou neschopností FM poskytovatelů dosáhnout opravdu efektivní integraci poskytovaných služeb. Převládá trend nákupu služeb spíše v dezintegrované podobě (buď formou dílčích služeb nebo nákup pouze regionálního integrovaného produktu, nikoliv celorepublikového). Je nutné ovšem zmínit, že byly prezentovány i fungující spolupráce v rámci celorepublikové integrace, ovšem v marginálním poměru. Ukazuje se, že český trh ještě na integraci zcela vyzrálý není (zda je viníkem legislativní prostředí, FM poskytovatelé nebo naopak nakupující klienti zůstává pouze jako vyřčená otázka bez odpovědi). Opět výrazně zazněl názor a chuť zkoušet nové nedominantní poskytovatele služeb.

     Posledním významným tématem byla problematika, která se již objevila v minulých diskuzích – roztříštěnost formátů dat, jejich nekompatibilita. Zde bude veškerá snaha klientů marná, pokud nepřijde legislativní zásah. Toto je další apel na významné poskytovatele, aby začali vést dialog s normotvůrci nad jasnější definicí formátu a způsobu sběru provozních dat nemovitostí. Možná by stačil jednoduchý začátek – legislativní zakotvení definice jednotky metr čtvereční včetně způsobu měření. Většina finančních, výkonových a provozních srovnání či analýz je počítána na plochu majetku.

     Stejně jako u předešlých setkání platí, že témata a výstupy jednotlivých zástupců z řad klientů neformují trh, pouze poukazují na své zkušenosti v rámci oboru FM, což nemusí být plošným odrazem situace na trhu. Zájmem asociace IFMA je umožnit všem stranám konstruktivní debatu nad problémy tohoto oboru, které v konečném důsledku sdílejí všechny strany. O dalším setkání klientů bude informace k dispozici na stránkách asociace IFMA www.ifma.cz, klienti z jakýchkoliv sfér jsou srdečně zváni.

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

st led 24, 2018 @08:00 - 10:00AM
Snídaně IFMA CZ
čt led 25, 2018 @17:00 -
Brněnský podvečer IFMA CZ
st úno 28, 2018 @09:00 - 02:00PM
Seminář "Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda"

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.