Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Společenský večer IFMA CZ s vyhlášením výsledků soutěže FM Awards 2016 se bude konat v prostorách

STAROMĚSTSKÉ RADNICE na Staroměstském náměstí 1, Praha 1

 

Společenský večer IFMA CZ s vyhlášením výsledků soutěže FM Awards 2016 se bude konat v prostorách

STAROMĚSTSKÉ RADNICE na Staroměstském náměstí 1, Praha 1

Letošní již XIV. ročník soutěže byl vyhlášen pro kategorie Projekt roku 2014, Osobnost roku 2014, Studentská práce roku 2014 a Odborná práce roku 2014. Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu.

Nominace do jednotlivých kategorie naleznete na:

Projekt roku 2014 - nominace

Osobnost roku 2014 - nominace

Studentská práce roku 2014 - nominace

Odborná práce roku 2014 - nominace

Vyhlášení výsledků soutěže FM Awards 2014 se uskuteční v rámci slavnostního večera akce Týden Facility managementu 2014 dne 11. listopadu 2014 od 19. hod. v Kongresovém centru u Hájků, Praha 1.

1.    Ing. Lenka Černošková z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přihlašuje Jan Talášek
Nominantka se zasadila o realizaci významné SW podpory procesů FM v MSK. Její práce na poli zavedení FM do činnosti krajské samosprávy je věcí nevídanou a ojedinělou!


2.    Ing. Václav Ptáček ze společnosti Yusen Logistics (Czech) s.r.o., přihlašuje Ing. Ondřej Štrup
Václav Ptáček nastoupil do pobočky Kolín společnosti NYK Logistics (nyní Yusen Logistics) v lednu roku 2005 na pozici Building & Facility Engineer. Od počátku má na starosti veškeré činnosti spojené se správou budov a zařízení v rámci pobočky Kolín. Jedná se o 1000 m2 kanceláří a 20 000 m2 skladů.
Díky svému aktivnímu přístupu se výrazně podílí na optimalizaci nákladů na údržbu a snižování nákladů na provoz především v oblasti úspory energií.


3.    Ing. Daniel Štys ze společnosti CBRE s.r.o., přihlašuje Aleš Novotný
Daniel Štys je příkladem architekta, který celý svůj život provazuje architektonické vnímání okolí s praktickým působením Facility manažera. Aktivně působí v České Architektonické Komoře, kde šíří myšlenku FM, snaží se ji akceptovatelnou formou přiblížit i ostatním architektům. Jako praktik prokázal své FM schopnosti na několika různých firemních pozicích. Pomáhá jako vyučující, je autorem publikace i článků o FM.

1.    Model Auditu Facility Managementu, přihlašuje Ing. Zuzana Holubová, PhD.
Disertační práce se zabývá problematikou auditu FM. Navrhuje „model Facility Management Auditu (FMA)“, který by měl představovat trhu postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity FM. Těžištěm práce je nastavení a vytvoření modelu FMA. Nastavení modelu FMA obsahuje definice předmětu auditu a hodnotících kritérií auditu. Na základě nastavení modelu je vytvořen model FMA. Pro model FMA jsou definovány obecné požadavky na provádění auditu a poté je popsán samotný model FMA, který zahrnuje 13 částí.


2.    Systémové řízení pro zvýšení efektivnosti a kvality při implementaci zakázky v FM, přihlašuje Jana Malíková
Cílem práce „Systémové řízení pro zvýšení efektivnosti a kvality při implementaci zakázky v FM“ je přiblížit řešení jednotlivým zaměstnancům společnosti, při důrazu na kvalitu produktu, aby společnost, ve které pracují, zůstala konkurenceschopná. Každá zdravá firma chce být efektivnější a lepší a neustále hledá cesty, jak připravovat svým klientům nejkvalitnější služby.


3.    Facility management na portálu TZB-info, přihlašuje Topinfo s.r.o., provozovatel internetového portálu TZB-info.cz
Facility management je odborná část internetového portálu TZB-info, největšího stavebního portálu v ČR a SR a recenzovaného periodika dle seznamu Rady pro výzkum a inovace Úřadu vlády ČR. TZB-info ideálně vyhovuje FM jako interdisciplinárnímu oboru, zároveň je internetové prostředí ideální pro propojení informací. Informace jsou přístupné trvale a zcela zdarma. TZB-info je jediným odborným portálem a médiem, které24 se FM věnuje v tomto rozsahu. Více než 500 000 návštěv/měsíc na TZB-info znamená pro FM významnou mediální podporu mezi odbornou i laickou stavební veřejností.

1.    ATALIAN ENERGY SOLUTION, přihlašuje ATALIAN CZ s. r. o.
Projekt Atalian Energy solutions (dále AES) využívá patentovaný systém úspor energií určený pro kancelářské budovy a obchodní centra. Byl vymyšlen ve Francii. U kancelářských budov se průměrně dosahuje ročních úspor kolem 1,8 Eura na 1 m2 a u obchodních center kolem 2,4 Eur na 1 m2. Tento patentovaný systém se připojuje na stávající BMS budovy. Ke správnému fungování jednotlivých zařízení využívá informací o počasí, o obsazenosti budovy a o cenách energií. Díky optimálnímu nastavení zařízení (topení, chlazení, ohřev vody, apod.) pak dochází k úsporám energií s tím, že komfort nájemníků zůstává nezměněn. Úspory energií jsou vyčísleny na základě informací z faktur za energie za poslední 2-3 roky a na základě seznamu technických zařízení a jejich výkonu. Pro instalaci systému je třeba provést nezbytné úpravy. Příprava a instalace systému trvá 6 měsíců. Návratnost investic se pohybuje mezi 1 - 3 roky. Úspory smluvně garantujeme, což znamená, že pokud by smluvní výše úspor nebylo dosaženo (doposud k takové situace nedošlo), uhradíme zákazníkovi rozdíl mezi částkou dosažených úspor  a částkou uvedenou ve smlouvě. Majitel budovy tedy nic neriskuje.


2.    Ventilace budovy řízená spotřebou energie ve výrobě, přihlašuje Bosch Diesel s.r.o.
Cílem projektu je efektivní využití energie, její spotřeba ve správnou dobu a na správném místě. Princip spočívá v přímém řízení intenzity ventilace samotnou výrobou. Měřená spotřeba elektrické energie výrobní haly je vstupní informací pro ovládání jejího větrání.  V jednoduchosti to znamená: pokud nevyrábím, neznečišťuji ovzduší haly a mohu tedy snížit intenzitu větrání. Systém zaručuje efektivní využití energie, bezobslužný provoz, snížení nákladů na provoz ventilace a stabilní zajištění kvality ovzduší.


3.    Energetický management hypermarketu, přihlašuje Domat Control System s.r.o.
Ve snaze o snižování provozních nákladů byla domluvena mezi společností Domat Control System a SPAR spolupráce na vývoji energetického managementu obchodních center Interspar. Energetický auditor vybral dva zkušební objekty a navrhl úsporná opatření, která Domat implementoval. Dosažené úspory spotřeby energií dosáhly 32,5 %, a to pouze za pomoci úprav softwaru pro systém řízení budovy.

4.    Facility management v praxi organizace, přihlašuje Jan Talášek
Po zavedení CAFM systému v podmínkách KU MSK bylo třeba proškolit vybrané pracovníky krajského úřadu i příspěvkových organizací MSK v celkovém počtu téměř 700 osob! Realizací byla pověřena příspěvková organizace MSK - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, která již pilotně ověřovala vzdělávací programy vč. výukových materiálů v projektu OPVK „Facility management v efektivní organizaci“ Ta projekt realizovala a celkem 691 osob prošlo vzdělávacím programem (61 proškoleno v projektu OVPK, 630 ve vzdělávání PO MSK). Pojem Facility management tak většina slyšela poprvé a proškolení osob vedlo nejen k zavedení moderních forem řízení podpůrných procesů při správě nemovitostního majetku MSK, ale především k významné propagaci FM, která se stala inspirací pro další krajské úřady a krajskou samosprávu v České republice.


5.    Centrála KB Stodůlky, přihlašuje Komerční banka, a.s.
Centrála KB Stodůlky je moderní a ekologická budova, která využívá technologii inteligentního řešení od společnosti Schneider Electric. Budova o rozloze 17 000 m2 vznikla v rámci nově budované městské čtvrti CITY WEST a je postavena v souladu s kritérii šetrného stavění. Důraz je kladen i na úsporný provoz. Ten zajišťuje inteligentní systém regulace, který řídí spotřebu energie v budově, ovládání žaluzií, rolet, atd. Budova získala zelený certifikát BREEAM s hodnocením Very Good.


6.    Koncepce nasazení BIM pro ČSOB, přihlašuje Sdružení di5-IKA, di5 architekti a inženýři s.r.o.a IKA DATA spol. s r.o.
ČSOB chce vedle svého sídla - NHQ v Radlicích postavit novou budovu, zatím nazývanou SHQ. Výstavba této budovy včetně fází užívacích bude využívat metodiky BIM. K ověření metodiky BIM a použití modelu, jako zdroje dat pro CAFM systém, je použito vytvoření BIM modelu existující budovy NHQ a její import do Archibusu. Zkušenosti z tvorby koncepce a praktického využití dat v modelu a synchronizace dat BIM s CAFM, jsou součástí tohoto projektu.


7.    Florentinum, přihlašuje Penta Investments, s.r.o
Florentinum vzniklo jako nadčasová stavba, která se hrdě hlásí k dědictví evropské kulturní tradice a jejímž hlavním účelem je vytvoření výjimečného prostoru pro ty nejlepší obchodníky, kteří toto řemeslo dokáží povznést na uměleckou úroveň. Budova získala nejvyšší zelenou certifikaci LEED Platinum. Je držitelem prestižního mezinárodního ocenění Central & Eastern European Real Estate Quality Awards za nejlepší kancelářský projekt roku 2014. Tento projekt v rámci facility managementu představuje cíl pro úsporu nákladů a prodloužení životnosti majetku. Přímá účast facility managera již v době realizace projektu přináší další úspory v budoucí správě a údržbě objektu.


8.    FMS - Facility Management Solutions, přihlašuje SUTA s.r.o.
FMS je nástroj pro jednoduchou a efektivní komunikaci mezi klientem a poskytovatelem FM služeb.
FMS je webovou aplikací pro chytré telefony, která propojuje pomocí CAFM komunikaci mezi klientem (K) a poskytovatelem služeb PM/FM (PFM). Mějte u sebe mobilní zařízení a můžete s námi komunikovat z jakéhokoliv místa na světě! FMS je v ČR NOVINKOU.

Dne 29. 10. 2014 se v Londýnském sídle RICS uskutečnila schůzka zástupců různých FM asociací Evropy. Za ČR se jí zúčastnil prezident IFMA CZ Ondřej Štrup. Na schůzce se všichni seznámili se situací rozvoje FM v jednotlivých zemích a následně se diskutovalo o bariérách a příležitostech rozvoje FM v Evropě.

 

 

660x200

 

Vážení členové, partneři a příznivci našeho profesního sdružení,
jménem Představenstva IFMA CZ si Vás dovolujeme pozvat na XIV. ročník prestižní akce Týden Facility managementu 2014.
Tato tradiční akce se koná ve dnech 10. – 14. listopadu 2014 v Praze a nese motto „Nové příležitosti“
XIV. ročník přináší všem zájemcům o perspektivní obor Facility management bohatý program, jež je naplněn
exkurzí, konferencí, slavnostním večerem s udělováním cen FM Awards 2014 a dvěma workshopy.

Detaily k programu najdete v přiložené pozvánce a následně pak jsou k dispozici na naší webové stránce, sekce Konference TÝDEN FM zde

Stále ještě se můžete i Vy aktivně zapojit do vlastního programu svými příspěvky, přihláškami do soutěže apod.

ON-LINE REGISTRACE na TFM 2014 ZDE

ON-LINE REGISTRACE FM Awards 2014 ZDE

 Mapu míst všech akcí letošního TFM naleznete zde

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Vážení členové a přátelé IFMA CZ,
také v říjnu se můžete setkat v příjemném prostředí a popovídat si s kolegy ze stejného oboru vážně i nevážně o tom, co Vás zajímá.
Dovoluji si Vás pozvat na další Brněnský IFMA CZ podvečer, a to ve čtvrtek 30. 10. 2014 od 17,00 hodin ve Vincafé Jean Paul, Vrchlického sad 3, Brno - Černá Pole (viz http://www.vincafejp.cz/kontakt/)
Ať už jste místní, či z blízkého okolí, budete třeba jen projíždět, nebo máte nějaké další aktivity v Brně, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Vážení přátelé Facility managementu,

ani v říjnu nepřijdete o tradiční středeční setkání, dovoluji si Vás pozvat na „Snídani s IFMA CZ“ a to ve středu 22. 10. 2014 od 8,00 v Café Louvre, Národní třída 22, nekuřácká část vlevo.

Přijďte si popovídat na téma, kterému se věnujete profesně, živí a baví Vás.S dobrou snídaní to není vůbec špatná kombinace, no ne?

Za Představenstvo IFMA CZ svoji účast přislíbili:
Martin Kaleta a Roman Balogh

Těšíme se na Vás!

Časový harmonogram konference IFMA CZ "Nové příležitosti", která se koná v rámci prestižní akce Týden Facility managementu 2014 dne 11. listopadu 2014, naleznete na našich webových stránkách v sekci Konference TÝDEN FM nebo ZDE

Stejně jako v předešlých letech převzala IFMA CZ záštitu nad Realitním kongresem, který se koná 11. listopadu 2013 v Clarion Congress Hotel Prague****.

Ing. Ondřej Štrup získal nejvyšší ocenění ve světě Facility manažerů, titul IFMA Fellow. Na závěrečné slavnostní večeři největší odborné konference Facility manažerů World Workplace dne 4.10.2013 v Convention Centre ve Philadelphii (USA) si slavnostně převzal toto ocenění z rukou Prezidenta IFMA pana Tony Keana, CAE a Chairmana této asociace pana Jona Sellera.

Vážení příznivci IFMA CZ,
dovoluji si Vám tlumočit pozvání, které nám posílá paní Mag. Barbara Gatscher z Technische Universität Wien na jejich 6th IFM-Congress in November 2013 at Vienna Technical University. Akce se uskuteční v termínu 28. – 29. 11. 2013.

Níže pod ceníkem naleznete registrační formulář

  Pokud používáte prohlížeč Intertet Explorer a ceník ani formulář se Vám nezobrazují správně, postupujte prosím podle návodu zde.

{module [125]}

Časopis REALIT v říjnu 2012 zveřejnil dva rozhovory s prezidentem a viceprezidentem naší IFMA. 

Rozhovor na téma Má u nás facility management naději na rozvoj ? poskytl prezident IFMA CZ pan ING. ONDŘEJ šTRUP

"Facility  management (FM) je obor, který se všude v pokrokovém světě bouřlivě rozvíjí. Studie zahraničních univerzit uvádějí, že v oblasti podpůrných služeb se realizuje 5 - 7 % HDP. To již není zanedbatelná složka,m kterou lze ponechat bez hlubšího rozboru a praktického uchopení odborníky."

Celý článek (PDF)

Rozhovor s názvem "Smysluplné věci se dělají mnohem snáze" poskytl viceprezident ING MILAN HAMPL

"Inflace pojmů zasáhla každý obor lidské činnosti. Výjímkou není ani Facility management (FM). Zprvu jednoduše nazýván domovnictvím, s vývojem technologií se postupně stává  poměrně složitým multidisciplionárním oborem, který zahrnuje veškeré podpůrné procesy související s budovami, s jejich obyvateli a procesy, které jsou zde vykonávány."

 Celý článek

Společnost Mediaplanet připravuje k vydání edukační materiál napříč hlavními sektory OUTSOURCINGU. Není to jen další inzertní příloha, kterých vidíte denně na stáncích nepřeberné množství, jedná se o možnost sdělit čtenářům Lidových novin aktuální informace a ukázat se tak po boku asociace IFMA CZ jíž jste členy. Pokud nejste členy IFMA CZ, lze tohoto zviditelnění (a s tou související akční slevy) využít po příslibu pozdějšího členství v asociaci.

Možnosti zviditelnění jsou následující:
- Umístění imageové prezentace pod/vedle článku od IFMA CZ.
- Možnost zveřejnění případové studie + imageové prezentace. Část případové studie (do 2400 znaků) bude uveřejněna v příloze a tato příloha bude odkazovat na naše webové stránky – zde je již možnost prakticky neomezeného počtu znaků v kombinaci s grafy a dalšími materiály, které byste chtěli zveřejnit.

Pojďte se tedy se společností Mediaplanet a asociací IFMA CZ podílet na tvorbě sekce Facility management, jež bude distribuována i na konferenci: TÝDEN FACILITY MANAGEMENTU.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Rádi bychom Vám jménem Moravské vysoké školy Olomouc pozvali na Certifikovaný vzdělávací kurz Facility managementu. Předpokládaný začátek prvního běhu kurzu je naplánován na 24. ledna 2013.

Facility management (FM) je multioborovou disciplínou integrovaného řízení podpůrných služeb každé organizace a jeho zvládnutí je ve stále intenzivnějším konkurenčním prostředí nutnou podmínkou růstu úspěšné firmy či instituce. Moravská vysoká škola Olomouc proto v roce 2013 v rámci svého cíle přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí v Olomouckém kraji zahajuje výuku certifikovaného kurzu FM pod odbornou záštitou české pobočky International Facility Management Association.

Účastníci kurzu získají komplexní přehled o přístupu k FM v pojetí normy ČSN EN 15221 přinášející:
- sladění a integraci podpůrných procesů, pracovníků a pracovní prostředí v organizaci,
- možnosti snížení režijních nákladů,
- zvýšení efektivity a uvolnění pracovníků a finančních prostředků na hlavní předmět podnikání.

Přednášky a cvičení povedou zkušení odborníci z praxe společně s vysokoškolskými lektory.
Po absolvování společného základu si můžete vybírat ze široké nabídky rozšiřujících modulů.

Vzdělávací kurz bude probíhat pod záštitou asociace IFMA CZ.

Členové IFMA CZ mají slevu 10 % z ceny kurzovného.

Více informací o vzdělávacím kurzu naleznete v přiloženém letáku.

Předseda vlády České republiky Petra NEČAS přijímá záštitu nad konferencí "Týden Facility managementu 2012", která se bude konat dne 13. listopadu 2012 v Praze.

Oficiální dokument si lze prohlédnout zde:

  Záštita premiéra ČR Petra Nečase

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.