Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

V pondělí se přihlášení zájemci  zúčastnili  exkurze do nově vybudovaných prostor odbavovacích hal a zázemí Hlavního nádraží Praha.

Ve večerních hodinách byli reklamní i mediální partneři pozváni na  večeři  s prezidentem asociace Ing. Bohuslavem Kyjánkem  do restaurace Zahrada v opeře.

V úterý od ranních do pozdních odpoledních hodin probíhaly v rámci konference TFM 2010 v hotelu Olympik Artemis přednášky odpovídající mottu letošního ročníku:“Optimalizovat neznamená tlumit“.

Nejlépe byly hodnoceny následující přednášky:

Mgr. Petr Kroutil - Masarykova univerzita Brno: Zkušenosti z pasportizace
Ing. Ondřej Štrup - FM Institute: Property, Asset nebo Facility
Management

Thomas L.Mitchell, Jr. - Past Charmain IFMA: "Leading change, not led by it" (Řiďte změny, změny nesmějí řídit vás)

 Následoval večerní slavnostní program v Autoklubu ČR v Praze a byl ve znamení udílení FM AWARDS 2010.

Slavnostní večer provázela slovem jako už tradičně Marie Retková a k dobré náladě hrála kapela Lokomotiva se zpěvákem Jiřím Vondráčkem.

 

Opakovaně udělovala IFMA CZ v oblasti facility managementu ceny v kategorii  – Projekt, Osobnost, Studentská práce, letos prvně rovněž v kategorii Odborná práce , tato kategorie je směřována na odborně a vědecky fundované projekty a studie, které přinášejí inovační prvky do FM.

Toto jsou výsledky rozhodnutí odborné poroty FM AWARDS 2010 v kategorii Projekt roku v oblasti facility managementu 2010:

Energ, spol. s r.o. Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu

Komise doporučuje jako příkladovou studii. Tento energeticky úsporný projekt garantuje Psychiatrické léčebně v Jihlavě ekonomicky efektivní provoz energetického hospodářství.

Jde o komplexní službu v rámci energetického provozu celého areálu léčebny s kapacitou 600 lůžek. Projekt zajišťuje vysoký potenciál energetických úspor a s tím související finanční úsporu v řádech desítek milionů korun. Potřebná technická i organizační opatření jsou navíc řešena bez nutnosti vynakládat investiční prostředky z vlastních zdrojů léčebny a veškeré související náklady jsou smluvně spláceny z dosažených úspor.

 

mimořádná cena poroty IFMA CZ v kategorii Projekt roku v oblasti facility managementu 2010:

společnost Mibcon a.s., Implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real Estate

 

Projekt umožnil zpracování dat o skutečnosti a přípravu plánu za celkem 33 společností ve skupině RPG. V rámci plánování řeší systém podporu a automatizaci jednotlivých kroků plánovacího procesu včetně komplexních nastavení zodpovědných osob za jednotlivé oblasti plánování. Reportovací cyklus je při aplikaci zkrácen o 65 %.

v kategorii Osobnost roku v oblasti facility managementu 2010:

Doc. Ing. František Kuda, CSc. -vedoucí Katedry městského inženýrství FAST Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Komise ocenila jeho dlouholetou aktivní činnost. Docent Kuda jako první prosadil výuku facility managementu v denním studiu na vysoké škole. Přístupem a zapálením pro obor a zejména svou odborností je považován za průkopníka facility managementu v ČR. V současnosti se mu daří v Ostravě iniciovat také akreditovanou rekvalifikační výuku, a tím přenést vzdělávání i do velice potřebné terciární sféry.

Doc. Ing. František Kuda, CSc., je jednoznačně osobností, bez níž si nelze rozvoj facility managementu v ČR představit.

 

cena v kategorii Studentská práce roku 2010  v oblasti facility managementu:

Martin Kaleta (České vysoké učení technické Praha) - Kontrolní seznam z pohledu Facility managementu pro kontrolování projektové dokumentace developerského projektu – obchodního centra

Název napovídá, že tématem byl průzkum kvality projektové dokumentace ve vybraných obchodních centrech. Na jeho základě byla provedena analýza jejich provozu a následoval návrh řešení ve formě dokumentu, jež nabízí facility managerovi možnost kontroly většiny aspektů ovlivňujících provoz již během přípravy projektové dokumentace. Práce je důkazem možného propojení praxe se studiem a následného využití teoretických poznatků v reálném prostředí.

mimořádná cena poroty IFMA CZ v kategorii Studentská práce roku 2010  v oblasti facility managementu.

Eva Beránková (Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava) - Návrh správy a údržby golfového areálu

Porota ocenila komplexní zpracování aktuálního tématu správy golfového hřiště, hlavně z hlediska návaznosti na architektonickou studii a detailní řešení provozu celého areálu. Je praktickým podkladem pro potenciálního investora, nejen z hlediska vstupních investic, ale následně i nákladů na samotný provoz.

 

Cena za Odbornou práci FM 2010  nebyla udělena.

Již druhý ročník soutěže Talent roku vyhlásil hlavní reklamní partner  TFM 2010 společnost Alstanet, s.r.o..

 

Cílem soutěže bylo ocenit autora nejzajímavější práce či projektu, který tak přispěl a byl přínosem oboru Facility management. Hodnocena byla především vysoká efektivnost- nízké náklady či vysoké výnosy, originalita řešení, zejména netradiční systémová technologická řešení, úspěšné zvládnutí problémů, které se vyskytly v průběhu realizace projektu nebo jeho dokončení v požadovaném nebo dřívějším termínu.

Vybraný projekt byl oceněn odměnou ve výši 10.000,- Kč a oprávněním nést titul Talent roku 2010.

Vítězem se stal stejně jako v případě ceny za Studentskou práci v oboru FM v roce 2010 Martin Kaleta.

 

Společnost FM Institute vyhlásila soutěž o výherce Rekvalifikačního kurzu Facility manažera s profesním osvědčením v celkově hodnotě 49.200 Kč. Výhercem se stal Ing. Miloslav Nergl, vedoucí sekce Podpůrné služby ze společnosti Pražská energetika, a.s..

 

Ve středu se od rána konal workshop pod vedením firmy Alstanet, s.r.o.  na téma:Optimalizace podnikových procesů“ a v odpoledních hodinách se v rámci doprovodných akcí-letošní novinky- konal další workshop, a to ve spolupráci s  FM Institutem o přínosech EU standardů  EN 15221.

 

Středeční večer a celý týden byl zpestřen golfovým turnajem v hotelu Čechie, Praha  pod patronací firmy AB Facility, a.s..

 

Ve čtvrtek a pátek pokračovaly doprovodné akce konferencemi, ať už pod vedením firmy ISS Facility services, s.r.o.  nebo Alstanet, s.r.o..

 

Firma ISS Facility services s.r.o. vybrala jako místo setkání hotel Intercontinental, Praha  a jako téma  „Den integrovaných facility služeb s ISS“ a  firma Alstanet , s.r.o. zvolila pro setkání hotel Wellness Step, Praha  a tématem byla  „Řízená optimalizace v CAFM“.

 

 
 

 

 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.