Registrační formuláře

Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

ODBORNÁ KOMISE VYBÍRALA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V KATEGORIÍCH.

jAKO KAŽDÝ ROK, I LETOS SE SOUTĚŽILO V KATEGORIÍCH:

  • OCBORNÁ PRÁCE
  • PROJEKT ROKU
  • OSOBNOST ROKU
  • STUDENTSKÁ PRÁCE. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE BUDOU VYHLÁŠENY V RÁMCI AFTERPARTY, PO SKONČENÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE. 

 

Jméno, Přijmení

Adam Kučera - Správa univerzitního kampusu, Masarykova univerzita Brno

Název odborné práce

Semantic BMS: Semantics-Driven Middleware Layer for Building Operation Analysis in Large-Scale Environments

Stručné shrnutí

Měření a vyhodnocování efektivity provozu budov je klíčové pro zajištění efektivního provozu. Moderní budovy jsou vybaveny automatizačními systémy, které poskytují podrobná, aktuální a přesná data. Tyto systémy ale postrádají vhodné analytické nástroje, což limituje jejich použití pro benchmarking. Cílem práce je odstranit tento problém a zpřístupnit správcům budov data z automatizačních systémů, aby mohli s minimálním vynaloženým úsilím používat tato data pro vyhodnocování efektivity provozu.

Autoři

Adam Kučera

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

odborný internetový portál TZB-info

Název odborné práce

Odborné školení pro facility manažery

Stručné shrnutí

Odborný internetový portál TZB-info pravidelně již od r. 2013 pořádá 5 denní intenzivní kurz Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Školením prošlo již více než 90 pracovníků z řad klientů i poskytovatelů, provozních pracovníků i manažerů. V současné době se již někteří vrací pro udržování přehledu o novinkách v oboru, jelikož každý běh kurzu je vždy v něčem jiný, v návaznosti na aktuální situaci v legislativě nebo v oboru, případně dle požadavků účastníků. Školení je přínosem pro jednotlivé FM manažery i pro posílení vnímání významu FM jako služby s jednoznačným přinosem.

Autoři

Petra Gütterová a kolektiv přednášejících

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Milan Hampl

Jméno, příjmení a titul nominované osobnosti

Zora Křičková

Pozice ve společnosti / funkce

Ředitelka divize FAM ČSOB, a.s.

Společnost

ČSOB, a.s.

Stručné shrnutí

Divize FAM v ČSOB je v České republice špičkovým pracovištěm zajišťujícím pohodu prostředí a služby pro více než 8000 zaměstnanců banky. Účastní se investiční výstavby a zavádění metodiky BIM v praxi. Pod vedením Zory získala banka také ISO 12001 a ISO 50001 certifikace. Nové budovy ČSOB jsou držiteli LEED, či soutěží o nové certifikáty kvality BREEAM či WELL.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, příjmení

Ondřej Štrup

Jméno, příjmení a titul nominované osobnosti

Ivan Oleksiak

Pozice ve společnosti / funkce

Vedoucí regionu Praha

Společnost

Siemens, s.r.o. – Siemens Real Estate

Stručné shrnutí

Ing.Ivan Oleksiak se pohybuje v oblasti Asset managementu, Property managementu a hlavně Faciliy managementu více než 20.let. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Siemens, kde se podílel na převedení činností v oblasti Real Estate z jednotlivých závodů do regionální společnosti a vedl projekt implementace FM služeb ve výrobních závodech do jednotného systému Integrovaného zajištění jedním FM poskytovatelem.Současně musel zvládat svoji manažerskou pozici a projektově řídit implementaci IFM.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Martin Novosad

Projekt přihlašuje firma (IČ, DIČ)

eVodník distribuce, s.r.o.

Název projektu

Zabezpečení budov proti vytopení vodou z vodovodu a vzniklým ztrátám

Stručné shrnutí

Zařízení, které analýzou průtoku vody do budovy (či části budovy) nalezne nehodu na vodovodním rozvodu (či zařízení k němu připojenému) a uzavře vodu. Napomáhá nalézt neúspornosti a nechtěné ztráty vody a spolupracuje s energetickým managementem budovy.

Popis výchozího stavu

Mnoho správců budov má velké obavy z vytopení nemovitostí, zejména těch, kde v nočních hodinách je provoz nízký (školní zařízení, úřady, polikliniky, obchody, restaurace ...) a rádi by i ušetřili na zbytečných ztrátách vody.

Očekávané cíle (přínosy)

Zamezení velkých škod na majetku a úspory, v budoucnu i slevy na pojistném.

Milníky a stručný popis realizace projektu

Před cca. 5-ti lety vznikl požadavek, zda by nemohlo vzniknout "něco", co škodám z vytopení zabrání. Vývoj trval 2 roky, 3 roky se to vyrábí a zavádí do různých typů budov.

Časové faktory a délka realizace projektu

Po rozhodnutí zájemce o nákup bude zařízení nejpozději do měsíce u něj, s tím že dalších 9 až 45 dní se bude zařízení "učit" standardní provoz budovy (tedy hodinové spotřeby v jednotlivých dnech v týdnu)

Použití zdroje (lidské/projektový tým, finanční, ostatní)

ístroj vyvinul tým společnosti Unisavers s.r.o. a je český patent.

Popis výsledného stavu

Výsledkem je budova zabezpečená proti vytopení vodovodem a náklady za vodu pod kontrolou.

Dosažené efekty

- ochrana proti vytopení
- vyhledávání neúsporností ohledně vody (př
ípadně energií na její ohřev)
- náklady na vodu pod kontrolou
- v budoucnu slevy na pojistném

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Radim Veselý

Projekt přihlašuje firma (IČ, DIČ)

IKA DATA, s.r.o.

Název projektu

CAFM systém jako integrační prvek

Stručné shrnutí

Projekt implementace CAFM nebyl jen o nastavení správných procesů, ale také o integraci s okolními systémy klienta. V rámci projektu se podařilo integravovat CAFM systém ARCHIBUS jak s běžnými podnikovými aplikacemi (SAP, MS OUTLOOK), tak s BMS systémem budovy.

Popis výchozího stavu

Poskytovatel FM ani jeho klient neměli jednotné prostředí pro správu nemovitostí a řízení podpůrných služeb. Neexistovalo centrální úložiště dat o nemovitostech a související dokumentace.

Očekávané cíle (přínosy)

Cílem projektu bylo vytvořit aplikační prostředí, které by integrovalo okolní informační systémy a centralizovalo data. Přínosem projektu je vyšší efektivita pracovníků poskytovatele FM služeb, snížení administrativních nároků, jelikož data do systému vstupují pouze jednou a jsou k dispozici všem zainteresovaným uživatelům na základě jejich oprávnění.

Rizika projektu

Komunikace s dodavateli technologií a aplikací třetích stran. Zejména dodavatelé BMS systémů nejsou ochcotni předávat data v požadaovaném formátu. Neochota uživatelů začít využívat CAFM systém pro hlášení poruch a požadavků - běžně jsou zvyklí na telefon a email.

Milníky a stručný popis realizace projektu

2011 - implementace základních funkcí a integrace na SAP a LDAP. Stěhování do centrály Kooperativy za podpory CAFM.
2014 - implementace pro ostatní obejkty a uživatele napříč ČR
2017 - upgrade celého CAFM systému a integrace s dalšími podnikovými aplikacemi včetně BMS systému budovy
2018 - integrace na on-line portály dodavatelů energií, implementace mobilní aplikace CAFM systému ARCHIBUS a integrace s podružnými měřidly energií

Časové faktory a délka realizace projektu

Délka realizace celého projektu je 6 let, CAFM systém je rozšiřován neustále zrychlujícím se tempem.

Použití zdroje (lidské/projektový tým, finanční, ostatní)

Projektový tým se skládá z členů všech tří zúčastněných společností - cca 20 lidí.

Popis výsledného stavu

Komplexní integrační platforma CAFM ARCHIBUS sdružující veškerá data potřebná pro provoz budovy a řízení podpůrbých služeb určených pro pracovníky společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Dosažené efekty

Veškerá data na jednom centralním úložišti
Zjednodušení práce s CAFM díky integraci s podnikovými aplikacemi (AutoCAD, MS Outlook)
Vyšší efektivita pracovníků poskytovatele FM služeb
Zvýšení důležitosti FM týmu
Snížení provozních nákladů a minimalizace rizik spojených s nedodržováním legislativních požadavků
Maximální využití CAFM systému koncovými uživateli

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Kristian Hudeczek

Název studentské práce

Tvorba a využití informačního modelu budovy ve fázi užívání stavby

Vyučující / škola

VŠB TU Ostrava, FAST

Stručné shrnutí

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získání a zpracování dat v prostředí informačního modelování budov (Building Information modeling, BIM) a konverzi na CAFM systém pro správu majetku a provoz budov. Byl vytvořen informační model a následně využit pro energetickou analýzu stavu před a po rekonstrukci prostoru objektu, také model slouží jako zdroj informací pro CAFM systém a dále jeho možné využití v průběhu rekonstrukce objektu. Informační model a následná aplikace BIM byl vypracován na vybraný objekt areálu VŠB-TUO.

Práce byla vyhotovena v rámci běžného předmětu, ročníkové práce, diplomu atd.

Bakalářská práce

Práce byla v rámci studia obhájena dne

23.5.2017

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Marek Janotka

Název studentské práce

Zákonné povinností při správě obcí a měst

Vyučující / škola

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Student

Marek Janotka

Vyučující / škola

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Stručné shrnutí

Cílem této diplomové práce je vytvořit přehled zákonných povinností při správě obecního a městského majetku. Práce rozlišuje oblasti správy obecního majetku a vzhledem k němu pak určuje povinnosti, které musí být plněny. Určuje povinnosti, které obce musí plnit a v jakých intervalech. Praktická část pak zobrazuje možnost použití softwaru Pit Fm, který nově obsahuje modul podpory legislativy a je schopný svého uživatele upozornit na jednotlivé povinnosti ve vztahu k určitým legislativním předpisům.

Práce byla v rámci studia obhájena dne

Doposud neobhájena

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jméno, Přijmení

Stanislav Zejda

Název studentské práce

Vnímání pracovního prostředí uživateli administrativních budov

Vyučující / škola

ČVUT v Praze

Stručné shrnutí

Je užitečné mít poznatky o tom, jak uživatelé administrativních budov, vnímají své pracovní prostředí. Takovou informaci nám mohou poskytnout preference kritérií pracovního prostředí zjištěné v této diplomové práci.
Zjištěné preference uživatelů administrativních budov poskytují dobrou výchozí datovou základnu. Užitečné mohou být tyto informace investorům, developerům, projektantům a též facility manažerům.

Práce byla v rámci studia obhájena dne

29. 6. 2017

 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

st led 24, 2018 @08:00 - 10:00AM
Snídaně IFMA CZ
čt led 25, 2018 @17:00 -
Brněnský podvečer IFMA CZ
st úno 28, 2018 @09:00 - 02:00PM
Seminář "Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda"

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.