Registrační formuláře

Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Veřejný dopis novinářské obci.

V Praze, dne 22. 10.2015

Vážené dámy, Vážení pánové, novináři a publicisté.

 

Dovoluji si Vás oslovit jako dlouholetý představitel oboru Facility management.

Jedním z důvodů je blížící se

15. konference „Týden Facility Managementu“,

která se bude konat v hotelu Ambassador, dne 10. 11.2015 a na které bychom Vás rádi přivítali.

Druhým důvodem je můj osobní pocit nesplnění jednoho z cílů, který jsem si před mnoha lety dal. Již od konce minulého století se pokouším „nastartovat“ objektivní vnímání o tomto oboru v naší zemi. Přitom náš FM se má čím pochlubit. Dvakrát se nám podařilo uspořádat v Praze světové konference (2003 a 2013), o „českém“ Facility managementu je celosvětově hovořeno jako o pokrokovém a bouřlivě serozvíjejícím odvětví v naší zemi. Toť názor odborníků, ale mezi obecnou veřejností je zázrakem, pokud dotyčný vůbec ví, že něco podobného existuje. Jistě je část viny na naší straně, že neumíme přinášet témata, která jsou mediálně zajímavá. Myslíme si však, že přestože nemáme ve svém středu sexbomby a nevraždíme se, ovládáme obor, jehož úspěšnou implementací přinášíme trvalou hodnotu vlastníkům a uživatelům staveb a jiného fyzického majetku.

Důsledkem mediálního nezájmu je minimální interes o zlepšení fungování zázemí společností ze strany vedení firem a nízký zájem (řekl bych až očividný nezájem) o tento obor v oblasti vzdělávání. Porovnám-li země jakými je např. Nizozemí, Švýcarsko, severské země, Velká Británie, nemluvě o USA, kde ročně absolvuje vysokoškolské studium až 2.000 absolventů oboru Facility management, je výuka ojedinělých předmětů tohoto zaměření na našichuniverzitách skoro výsměchem. Tento stav je způsoben zejména nízkým povědomím o našem oboru, v laické a široké odborné veřejnosti. Proto bych rád tolik apeloval na Vás novináře a publicisty, abyste nám pomohli toto napravit.

 

Vzhledem k tomu, že o Facility managementu je nízké povědomí a běžně se zaměňuje za prostou„Správu majetku“, dovoluji si uvést krátkou rekapitulaci tohoto oboru. Facility management je obor řízení společností, jehož předmětem je integrované zajištění podpůrných služeb. Obecně se dá říci, že se jedná o zajištění efektivního fungování služeb zajišťujících zázemí firem. Spadá sem již zmíněná péče o majetek, správa energií, odpadů a úklidy. Významnou složkou jsou i tak zvané měkké služby, které se přímo dotýkají každého zaměstnance (bezpečnost, recepce, stravování, doprava, tiskové služby, interní pošta, atd.).

 

Výsledkem kvalitního zajištění Facility managementu jsou prvotní úspory z efektivněji vedeného provozu firem a správy majetku, ale též významné zvýšení výkonů celých společností vlivem efektivněji podporovaných pracovních podmínek (zaměstnanci mají menší prostoje, cítí se komfortněji a práce jim jde „lépe od ruky“. Podrobnější vysvětlení oboru naleznete na tomto odkaze. 

O významu oboru pro naši společnost vypovídají výsledky studií zahraničních univerzit. Všeobecně konstatují, že Facility management obhospodařuje cca 5% HDP v každé zemi (v ČR to představuje 210mld. Kč). Znamená to, že hospodářství jednotlivých zemí buď efektivně, nebo neefektivně (což je bohuželnáš případ) nakládá s tímto bohatstvím. V praxi se to projevuje chátrajícím nemovitostním fondem (viz. správa veřejného majetku), prázdnými či nevyužívanými objekty a areály, neefektivním nakládáním s energiemi, plýtváním s vodou a jinými zdroji, rizikovým zajišťováním bezpečnosti či již výše zmíněnými prostoji pracovníků, jejich „nespokojeností“ na pracovišti, atd. To vše dohromady snižuje výkon firem a v důsledku všeho i celého našeho hospodářství. Nejvíce patrné je to v oblasti veřejné správy. Stále se snažíme vymýšlet nové formuláře, předpisy a postupy, ale jaksi zapomínáme na „podporu“ úředníka jako takového. Pokud bychom změřili „snímek“ jednoho jeho pracovního dne, našli bychom významné mezery ve chvílíchmezi jednotlivými pracovními úkony (shánění, hledání, přecházení, nošení podkladů atd.). Je až úsměvné,jak moc kritizujeme jejich práci a přitom jim právě tato laxnost k systému podpory umožňuje, aby semohli vymlouvat „proč tonejde“.

Samostatnou kapitolou je starost o majetek. Pokud se soustředíme pouze na veřejný majetek, neboještě lépe na státní majetek, pak zaznamenáme kroky, které vedou ke zlepšení. Zde bych rád vyzdvihl zájempana náměstka ministra financí Ing. Ondřeje Závodského, který si jako jeden z mála veřejných činitelůuvědomil význam našeho oboru. Zcela se s ním ztotožňuji v názoru, že je třeba klasifikovat „užitečnost“ majetkua teprve na základě této klasifikace rozhodnout o případném prodeji tohoto majetku. Dobřezamýšlený projekt ÚZSVM soustředit a následně prodat nevyužívaný majetek státu může skončit tak, že se„bezhlavě“ prodá hodnotnější, avšak v budoucnu třeba zase potřebný majetek a na krku této organizace zůstane „nepoužitelný“ majetek, který však bude potřeba i v „zakonzervované“ podobě udržovat. I to stojín emalé prostředky.

Jako v mnoha jiných oborech, i ve Facility managementu jsou významným faktorem informace. Nedokážu se dnes představit výrobu bez kvalitní podpory výpočetní techniky, obchod bez podpory kvalitních informačních systémů, avšak oblast Facility managementu je často zajišťována pouze spoužitím improvizace, telefonu, tabulky a emailu. Přitom se v této oblasti jedná o nepředstavitelně široképole informací, z různých služeb o různých majetcích, osobách, procesech atd. Já osobně již začínám mít podezření, že se jedná o záměr udržet v této oblasti „nepořádek“, který umožňuje dál provozovat šedou ekonomii ve formě různých nepodchytitelných služeb a službiček. Kdykoliv se snažím vysvětlit principy jednotné softwarové evidence a sledování těchto procesů, vždy narazím na nezájem omlouvaný obvyklým

„to je drahé“, „toto se nám nevyplatí“, atd. Důvod je však jediný – „zde se nám nebudete koukat podprsty“. Při tom všem je velice skloňovaným tématem současných FM konferencí vysoce sofistikované komplexní informační modelování v metodice BIM (Building Information Modeling) a jeho přínos pro Facility management. My se však stále potýkáme s tabulkami, emaily a telefony, jako nástroji řízení. Je to identické představě mistra výroby, který vyzve zaměstnance: „zajdi na dvorek, najdi kus tyče, uřízni asi takto dlouhý špalek a přivař to k tomuto rámu. Udělej to čtyřikrát, až budeme mít podvozek auta kompletní“. Vypadáto úsměvně, ale bohužel takto se dnes zajišťují podpůrné služby ve společnostech.

Zcela zásadním problémem našeho oboru se však stává cena pracovníků v jednotlivých službách. Neznalost Facility managementu a jeho zákonitostí umožňuje nákupním úsekům „šroubovat“ minimální ceny pod jakkoliv myslitelné hranice. Pracovníci například v oblastech bezpečnosti, úklidů, cateringů již často pracují pod hranicí minimální ceny (díky zneužívané argumentaci zaměstnávání handicapovaných osob, které jsou dotovány z různých veřejných programů). Důsledkem jsou nekvalitní služby, ty zapříčiňují vyšší nehodovosti, nemocnosti a těžko měřitelnou „špatnou náladu“. I když to vypadá nadneseně, výsledkem je snížená produktivita práce.

Takto bych mohl pokračovat dále, není však mým cíle „stěžovat si“, ale rád bych mluvil o lepší budoucnosti, o tom, co lze zlepšit, jak můžeme ušetřit, jak můžeme být produktivnější a co je nejdůležitější, jakse můžeme cítit lépe. Obracím se proto na Vás novináře, publicisty a na ty, kteří připravují programy prorádia a televize. Pomozte nám zvýšit povědomí o našem oboru. Jsem připraven napsat příspěvky, vystoupit ve Vašich pořadech či jakkoliv jinak šířit pravdivé informace o našem oboru. A nejsem sám, kolem mne je mnoho odborníků, kteří Vás mohou zásobit informacemi, ale i vzorovými příklady z našeho oboru.Podporu v tomto konání mi vyjádřil i současný prezident IFMA CZ, Ing. Milan Hampl.

Věřím, že alespoň někdo z Vás na tuto mou výzvu zareaguje a bude mi ctí s ním spolupracovat.

S přátelským pozdravem

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Past Prezident IFMACZ Past Vice Chair EuroFM Přeseda sekce SFMP Čestný předseda IFMACZ

Zakladatel a první President IFMACZ

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil:  +420602226403

 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Verejny_dopis_novinarske_obci.pdf)Verejny dopis[Výzva novinářům a publicistům]Milan Hampl252 kB6 Stažení
 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.