Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Název projektu: Aplikovaný Facility management při zahájení provozu objektu Karolina Shopping Center

Projekt přihlašuje firma: AB Facility a.s.

Anotace:  V rámci projektu byl aplikován nový model služeb s cílem dosáhnout vysoké úrovně kvality při uvedení extrémně náročného objektu z fáze stavební/realizační do fáze provozní. Byly proto definovány nové procesy, které následně prošly implementací a finální analýzou. Ta prokázala vysokou úspěšnost ve všech ohledech, především pak v oblasti energetiky a ekonomiky.

 

Název projektu: FMB2012 – Facility management benchmarking 2012

Projekt přihlašuje firma: Alstanet, s.r.o. a A.T.Kearney

Anotace: Provedení benchmarkingové studie v oblasti space managementu a provozních nákladů administrativní budovy a pobočkové sítě se zaměřením na energie, údržbu, úklid, bezpečnost, hospitality a nájemné. Zařazen byl i autoprovoz s cílením na míru využití vozidel a nákladů na jejich pořízení, provoz, PHM a parkování. Jednalo se o porovnání v rámci uzavřené skupiny s identifikací cílů pro zlepšení a potenciálu úspory.

 

Název projektu: Optimalizace daně z nemovitosti prostřednictvím GIS v ČEZ a.s. Divize výroba

Projekt přihlašuje firma: CAD Studio a.s.

Anotace: ČEZ a.s. Divize výroba využívá GIS řešení od firmy CAD Studio pro evidenci a správu majetku v rámci všech svých elektráren. Automatickou analýzou nad daty GIS a podklady RÚIAN a ISKN se provádí generování podkladů pro přiznání daně z nemovitosti, čímž je každoročně dosahováno významné úspory.

 

Název projektu: Energetický audit Aquapalace Praha v Čestlicích

Projekt přihlašuje firma: IKA BUILDOG s.r.o.

Anotace: Populární areál AQUAPALACE PRAHA v Čestlicích byl otevřen pro veřejnost v polovině roku 2008. Ze své podstaty je každý celoročně provozovaný vodní svět náročný na spotřebu energie. A provozovatel se snaží najít maximální možné úspory. Za pět roků provozu bylo provedeno mnoho úsporných provozních opatření ve vytápění a chlazení objektu i ve spotřebě vody. Bylo také získáno velké množství naměřených dat a zkušeností. Specifikem firmy je starost o kvalitu vody, velké objemy prostoru pro řízení a udržování teploty, vlhkosti a kvality vody. Běžně vybavené řídicí systémy, původně vyvinuté pro administrativní budovy v tomto prostředí selhávají.
Na objednávku investora byl firmou IKA BUILDOG s.r.o. zpracován Energetický audit objektu. Cílem bylo nalézt a realizovat další energetické úspory. Tentokrát kombinací moderních řídicích systémů, které by mohly využívat analýz a simulací založených nad prostorovými modely BIM a praktických zkušeností místního facility managera. Energetický audit byl dokončen v září roku 2012. Výstupem auditu je několik kombinací opatření. Část navržených úsporných opatření již provozovatel realizoval a využívá je k plné spokojenosti. Část opatření je ve fázi přípravy investice.

 

Název projektu: Analýza energetických úspor – objekt RWE Limuzská, Praha

Projekt přihlašuje firma: ISS Facility Services, s.r.o.

Anotace: Analýza byla zpracována zejména pro účely zjištění potenciálu možných úspor energie, optimalizace provozu a ekonomického vyhodnocení úsporných opatření. Obsahuje vyhodnocení stavu a funkčnosti předmětných technologií z hlediska splnění normových a legislativních parametrů vnitřního prostředí.

 

Název projektu: Výjimečná pracoviště* od KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

Projekt přihlašuje firma: Kimberly-Clark, s.r.o.

Anotace: Projekt VÝJIMEČNÁ PRACOVIŠTĚ* od Kimberly-Clark Professional* se zaměřuje na potřeby svých zákazníků s cílem vytvářet zdravější, bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí. VÝJIMEČNÁ PRACOVIŠTĚ* se zakládájí na dvou hlavních oblastech, které pomáhají budovat vzájemnou důvěru a loajalitu.
Projekt Zdravé pracoviště zdůrazňuje základní hygienické návyky s cílem motivovat zaměstnance k prevenci přenosu bakterií na pracovišti i mimo. Zdravější a produktivnější prostředí pomáhá zvyšovat efektivnost zaměstnanců a následně celého podniku.
Projekt efektivní pracoviště nám dovoluje posoudit a zmapovat specifické potřeby a požadavky prostřednictvím vyhodnocení prostor, produktů a procesů pomocí LEAN, tzv. zeštíhlující metody. Díky tomu můžeme pomoci podnikům dlouhodobě optimalizovat náklady a zvýšit výkonnost společnosti.

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.